Vedení účetnictví

Účetní agenda tvoří nezbytnou součást podnikatelských aktivit. Účetnictví, jako takové prochází také řadou změn a úprav, na které je potřeba umět velmi rychle reagovat, protože jedině tak, může podnikatelský subjekt nebo živnostník vytvářet tolik nezbytný zisk.

Funkce a podstata účetnictví

Vedení účetnictví vyžaduje spolehlivost a preciznost. Účetnictví jakožto takové, má totiž hned několik důležitých funkcí. Jednou z nich je funkce informační, kdy danému subjektu poskytuje nezastřené informace o stavu majetku firmy a zdrojích jeho krytí. Dále má také funkci kontrolní, což v praxi znamená, že chrání majetek jeho vlastníků, slouží jako důkazní prostředek při daňových řízeních a též jako důkazní prostředek, který je neméně důležitý při řešení různých soudních sporů. Podstatou celého účetnictví, jako celku je poté důležitých sběr informací, práce s danými informacemi a jejich následné zpracování, ověření jejich správnosti a věcné pravdivosti, příprava velmi srozumitelných a smysluplných podkladů pro uživatele účetnictví a v neposlední řadě také kontrola a ověřování účetních výkazů.

Základní předpoklady pro vedení účetnictví

Účetnictví musí podávat zejména věrný a poctivý obraz skutečnosti. Poctivého obrazu dosáhne účetní jednotka tak, že bude ve svém účetnictví používat správně určené metody a to takovým způsobem, který nepovede ke zkreslování daných skutečností. Dále se v účetnictví musí dodržovat takzvaný aktuální princip, což znamená vést účetnictví podvojnými zápisy do období, ve kterém k uskutečnění daného případu došlo. Předpokladem pro nezkreslené účetnictví je dále nepřetržité trvání účetní jednotky, což znamená, že účetní jednotka bude schopna i nadále plnit své závazky a v nejbližší době nemá v plánu ukončit svoji ekonomickou činnost. V případě, kdy účetní jednotka vede své účetnictví tak, jak by ho měla vést na základě Zákona o účetnictví a za předpokladu, že se bude řídit Českými účetními standardy, bude předcházet různým nepříjemným kontrolám a nejasnostem v účetní agendě.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient