Jak se zbavit vysávačů energie?

S lidmi jsme v kontaktu den, co den. Potkáváme je na ulici, každé ráno na silnici či v tramvaji, v práci i doma skrze své televizní obrazovky a monitory počítačů a mobilů. Někteří lidé nás mohou mnoho naučit, můžeme od nich čerpat nepřeberné množství poznatků, životních zkušeností a rad, které se nám mohou v životě hodit. Někteří lidé nás ovšem naopak vysávají a to doslova. Jedná se o takzvané vysávače energie a entusiasmu. Mnohdy se ovšem s těmito lidmi i přesto, že víme, že mezi jejich vlastnost patří vysávání energie, bavíme. Proč tomu tak je? Proč se neustále obklopujeme lidmi, kteří nám na pohodovém dni zdaleka vůbec nepřidají a ba naopak nám ho naprosto zkazí? Proč takovéto lidi jednoduše nevymažeme ze svých životů? A patří tato výsada pouze ženám, které bývají více citlivé a empatické či se vysávači energie obklopují i muži? Pokusme se tajemství těchto lidských upírů rozkrýt.

Lidští upíři jsou všude!

Lidský upír či pijavice, přesně takto by se dal typický vysávač energie popsat. Je mocný a jeho největšími přednostmi jsou pomluvy, stěžování si na vše, co se v jeho okolí vyskytuje a především dobře mířená přetvářka. Sama mám s jedním takovýmto lidským upírem zkušenosti a bohužel se táhnou již několik let. Tento člověk, kterého můžeme nazývat „kamarádem“ mě provází již od střední školy. Jedná se o naprosto necílevědomého člověka, který nejenže nemá plány do budoucna, ale ani dobré mravy a vychování. Tento lidský upír i přes všechnu mou snahu, vycházet s ním je neoblomný a až nebezpečně neodbytný. Proč ovšem již dávno nezasáhl můj zdravý rozum a neposlala jsem tohoto člověka do patřičných končin? Slušnost! Asi takto bych definovala vztah s tímto člověkem, který mě svou hloupostí a nevědomou tupostí přivádí k šílenství. Bavím se s ním ze slušnosti. A podotýkám, že tato výsada nepatří pouze ženám.

Proč se vědomě necháváme ničit?

Nechceme nikomu ublížit, být na něj zlí či o něm veřejně mluvit špatně a to i když to mnohdy nejde jinak a zejména takovémuto člověku nechceme říct pravdu do očí. Budeme raději dokola poslouchat řeči, které nás ubíjí, víme o nich, že postrádají smysl a za boha si z nich nic dobrého nevezmeme. Pokud se s takovýmto vysávačem energie budeme bavit v den, kdy se cítíme plné vitalitě a spokojenosti, můžeme vzít jed na to, že nám náš neutuchající entusiasmus bude rázem zničen. Často se lidé těchto osob, které je již delší dobu provází životem, nedokážou zbavit a to i v případě, kdy se jedná například o jejich partnery či rodinné známé. Mnoho lidí ovšem neví, že si takovouto přetvářkou nejenže ničí psychické zdraví, ale i to fyzické. Dělat před někým, že je vše v pořádku, i když tomu tak není, není vůbec zdravé. Tito lidé nám dokážou nejenže hravě zničit celý den, který se jevil jako příjemný, ale dokážou nám i skvěle zničit celý život a to aniž bychom si uvědomovali jejich sílu. Zbavme se již jednou provždy spárů notorických vysávačů energie a bavme se jen s lidmi, kteří za to stojí. Jednoznačně se nám při nejlepším, alespoň uleví.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient