Červinka J. Je možno vyrábět hmotu?

Červinka J. Je možno vyrábět hmotu?

 

            Těžko vážně vyslovovaná otázka, aniž by člověk neriskoval, že bude člověkem, který připouští tuto možnost, za blázna. Nicméně bylo mnoho bláznů, alchymistů a vědců, kteří se tento problém snažili řešit. A budou určitě další a další.

            Proč se to doposud nedařilo, ačkoliv víme, že hmota nějak vzniká, že hmota je energie, že záření energie, že i elektromagnetické (EM) vlny jsou záření. Tak proč nedokážeme vyrobit hmotu, když dokážeme štěpit a fúzovat prvky? Odpověď je následovná, dosud neexistovala trochu racionální teorie umožňující pochopit fyzikální procesy na pomezí transformace mezi hmotou a zářením.

            Nové strukturální levitační modely atomu prof. Ošmery a kolektivu přinesly nové představy o fungování kvantových procesů uvnitř atomů. Ty předpokládají možnost chápat hmotu jako vírové elektromagnetické vlnění vytvářející elementární částice. To je první výchozí fakt, který sjednocuje hmotu a EM záření. To ve svém důsledku znamená předpoklad, že pokud dokážeme uspořádat EM záření tak, aby vytvořilo vírové struktury jsme schopni generovat hmotné částice.

            Můžeme vůbec pochopit, jak může docházet k transformaci EM záření na hmotu? Podíváme-li se na některé astronomické jevy, které probíhají ve vesmíru, např. pulzary, kvazary, výtrysky energie z tak zvaných černých děr, a připustíme-li, že podobné fyzikální jevy se mohou udát i v mikrokosmu, má naše fantazie otevřený prostor.

            Na těchto kosmických objektech je vidět, jak se může transformovat energie z relativně statické do výtrysků zevnitř těchto objektů. Co když obdobné fyzikální procesy nastávají v bosonu ZoCeLo (b-ZOCeLo)?

            Představme si, že vesmír je plný EM záření (vlnění) v celém spektru frekvencí, které můžeme popisovat Fourierovými řadami, včetně koincidence tohoto EM vlnění. To je výchozí stav, ze kterého můžeme vyjít, abychom pochopili možnost vzniku hmotné částice. Jedinou podmínkou, aby vznikla hmotná částice je vznik vírové struktury. Tím dojde k uzavření (relativnímu) EM energie v toroidu, a tak tato energie působí na své okolí jako hmotná částice.

            Najdeme-li soubor takových frekvencí Fourierova spektra, a zajistíme-li jejich koincidenci ze správných směrů, můžeme za určitých podmínek vytvořit jakoukoliv částici a konec konců i nějaký atom. Samozřejmě je to smysluplná idea ale k praktické realizaci možná bude troch delší cesta.

            Základní a elementární proces zhmotnění a následné vyzáření energie představuje b-ZoCeLo. EM záření přicházející ze všech stran může vytvořit toroid (prstenec), jako je třeba elektron, proton, neutron, nebo jakákoliv jiné částice.

            Takže si můžete odpovědět sami. Existuje možnost výroby hmoty ze záření? Já jsem si naprosto jistý, že ano.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient