Červinka J. Kaple sv. Antonína Paduánského nad Újezdem u Brna.

Červinka J. Kaple sv. Antonína Paduánského nad Újezdem u Brna.

 

            Projdete-li se po ulici Masarykova, jedné z hlavních ulic města Újezd u Brna ve směru od Žatčan můžete si povšimnout, že na návrší tyčícím se nad severním okrajem města, pěknou siluetu kaple sv. Antonína Paduánského. Obyvateli města zkráceně nazývanou Antoníček.

            Tato kaple má jednak svoji dobře známou historii spojenou s křesťanskou historií, ale má také nesmírný význam jako symbol jedné z nejvýznamnějších události dějin Evropy. Zániku tisícileté Říše římské a společného boje dvou nejvýznamnějších evropských církví.  V České republice i ve světě jsou dobře známé události spojené s obdobím Napoleonských válek, a zejména tak zvanou Bitvou tří císařů“. Snad není vzdělaného člověka, aby o těchto událostech nic nevěděl. A je také dobře známo, že tato bitva skončila formálním vyhlášením jejího konce dne 2. prosince 1805 o půl páté odpoledne Napoleonem Bonaparte u dohořívající kaple sv. Antonína Paduánského.

            Je s podivem, že doposud všem, zejména historikům, unikala souvislost s důsledky, které daleko přesahují jedné, i když velni významné válečné události. Důsledky porážky rakouských a ruských spojeneckých vojsk měly zásadní význam pro následné uspořádání politických a společenských poměrů v Evropě a světě.

            Napoleon Bonaparte okamžitě po vyhlášení konce bojů nad Újezdem u Brna začal formulovat politické požadavky pro jednání s Františkem II. císařem římským. Výsledkem byl požadavek vyčlenění několika desítek státních útvarů a právních celků ze Svaté říše římské.

            V důsledku zániku vojenské moci Svaté říše římské, přestavované jejím císařem Františkem II. se dne 6. srpna následujícího roku 1806 římský císař vzdává svého titulu císaře římského. Tím po faktickém pádu vojenské moci v bitvě u Újezdu u Brna formálně zaniká tisíciletá Svatá říše římská.

            Zánik Svaté říše římské znamená významný mezník ve vývoji politického systému v Evropě s důsledky promítající se až do dnešního úsilí evropských národů o sjednocování Evropy.

            Není lepšího symbolu těchto pro Evropu tak významných událostí, jako je místo ukončení vojenského konfliktu mezi spojenci, Rakouskem a Ruskem na jedné straně a Napoleonovou Francií.

            Náboženský význam kaple sv. Antonína je podtržen tím, že ve společném boji na jedné straně se účastnili vojska západního a východního křesťanství. To má velký a možná i zásadní význam pro současné úsilí obou větví křesťanství k opětovnému sblížení.

            Proto je s podivem, že doposud se nepodařilo nějakým způsobem význam tak symbolického místa u Újezdu u Brna připomínat, a věnovat mu náležitou pozornost. Je to zvláštní, když Evropská unie věnuje tak obrovské finanční prostředky pro rozvoj památek historického dědictví Evropy. Ani Česká republika nezaostává a podporuje památky vztahující se k historickému dědictví Evropy.

            Nyní je velmi aktuální podpora ze strany Ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím dotací na podporu cestovního ruchu.

            Podle mého názoru, pro začátek aktivit se naskýtá možnost využít nabídek Ministerstva pro místní rozvoj, a požádat o dotaci, například na úpravu přístupu ke sv. Antonínu od okovu u železniční dráhy, a vypracování širšího projektu na turistické využití symboliky místa.

 

                                                                       Ing. Červinka Jaroslav.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient