Novopečení tatínkové a otázka otcovské dovolené po zavedení nové dávky pro otce

 

Novopečení tatínkové dostali zelenou v případě, kdy se jim narodí miminko a mohou tak rapidně pomoci matce při náročném šestinedělí. Otcové si totiž budou moci vzít až týden hrazeného volna, které připadá na 70% z měsíčního hrubého výdělku. Stát tedy novopečeným tatínkům zaplatí stejnou částku, která odpovídá peněžité pomoci v mateřství. Matce tak během tohoto nelehkého období ulehčí jak finančně, tak i zejména psychicky. K tomu všemu si užijí svého potomka o poznání více, než tomu bylo dříve. Zákon začne platit nejspíše od ledna či února roku 2018. Nárok na tuto dávku tak poté budou mít ti, kterým se dítě narodí v období šesti týdnů před samotným začátkem účinnosti daného zákona. I přesto, že otcové mohou podle zákona nastoupit po šestinedělí na otcovskou dovolenou a vystřídat tak v péči o novorozence svou ženu, volí tento způsob nástupu na otcovskou dovolenou pouze hrstka mužů. Platí pro ně totiž léty zajeté pravidlo, že o dítě se nepostará lépe nikdo jiný než matka či fakt, že muž se stará o vydělávání peněz a žena o děti a domácnost. Tyto předsudky jsou ovšem naopak velmi nesprávné, valná většina mužů si totiž po absolvování této dovolené rozvine daleko větší pouto ke svému dítěti než v případě, je-li na mateřské dovolené matka.

Proč se muži bojí otcovské dovolené?

Většina mužů se absolutně vůbec nedokáže ztotožnit s rolí ženy v domácnosti. Přitom je dokázáno, že muži, kteří jsou u prvních „krůčků“ svého dítěte po šestinedělí, si vytvoří daleko hlubší vztah se svou ratolestí než ti, kteří odcházejí v šest ráno do práce a v šest večer se z ní vrací. Muže ovšem netrápí pouze vžití se do role matky a starost o dítě, nýbrž i finanční stránka. Dnes ovšem není ničím zvláštním, že žena naopak vydělává více peněz než muž a tak je pro rodinu z finančního hlediska snazší, uvést do role mateřské dovolené raději muže. Ne všichni muži ovšem tuto fázi ustojí. Nejčastější motivací pro muže ovšem je především čas strávený s dítětem a to i na úkor toho, že musí stále chodit do zaměstnání.

Péče o domácnost muže stresuje

Až polovina mužů, která se pro otcovskou dovolenou rozhodla, tvrdí, že kromě veškerých pozitivních aspektů, nešlo přehlédnout stresující prostředí domácích povinností, které s dítětem souvisejí. Někteří muži dokonce tvrdí, že péče o domácnost pro ně byla daleko horším stresorem než chození do zaměstnání, které je až zase tak nenaplňovalo.

Muži po otcovské dovolené žijí déle a méně se stresují

Mnohým tatínkům by možná k rozhodnutí, zda jít či nejít na rodičovskou dovolenou, mohl pomoci fakt, že muži, kteří si prošli otcovskou dovolenou, žijí prokazatelně déle a riziko předčasného úmrtí se u nich rapidně snižuje. Muži, kteří se navíc starají o své děti, mají menší sklon k tomu, být v neustálém stresu a prospívají tak nejen sobě, ale i svému zdraví. Čas strávený s rodinou je totiž k nezaplacení.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient