Voynichův rukopis, nejzáhadnější kniha světa je česká. Nikdo ji nedokáže přečíst.

Jsou věci mezi nebem a zemí, které nám stále zůstávají záhadou. Jednou z nich je česká kniha, kterou se více než 100 let vědci a historici z celého světa marně snaží rozluštit. Tajemství Voynichova rukopisu, který je označován za nejzáhadnější knihu světa a starého zřejmě přes 600 let zůstává skryto. Pravděpodobně byl tento rukopis napsán na našem území, a co obsahuje, nikdo přesně neví dodnes.

Voynichův rukopis

Voynichův rukopis byl pojmenován po americkém obchodníkovi Wilfridovi Michaelu Voynichovi. Ten získal tuto knihu datovanou do roku 1404 až 1438 v Itálii v roce 1912. Nyní se nachází ve vlastnictví Yaleovy univerzity. Kniha měla původně kolem 270 stran, dochovalo se jich pouze 240. Vznikají samozřejmě dohady, kde je zbytek textu a co bylo jeho obsahem. Text je napsán na pergamenu pro nás neznámým písmem a neznámým jazykem a má asi 35 000 slov. V písmu lze vysledovat jisté zákonitosti a dodržování určitých gramatických pravidel. To je ale vše, co víme. Nikdo neví, co je v knize napsáno. Rozluštit obsah knihy se nikomu nepovedlo.

Jazyk a původ Voynichova rukopisu

Jazyk Voynichova rukopisu se naprosto odlišuje od všech známých evropských jazyků. Některá slova připomínají semitský jazyk, jiná jsou ale naopak psána latinkou. Záhadnou také je, kde se kniha do doby svého nalezení na počátku 20. století před tím nacházela, kdo je autorem tohoto rukopisu a kde byl rukopis sepsán. Prvními vlastníky knihy podle historiků byl v Praze žijící alchymista Georgius Barschius neboli Jiří Bareš. Pak rukopis získal v roce 1662 lékař a rektor Karlovy univerzity Jan Marcus Marci a zaslal jej jezuitovi Athanasiu Kircherovi. Pak byl uložen v knihovně Papežské univerzity Gregoriany, kde se nacházel asi stovky let. Je velkou záhadou, jak se dostal do rukou amerického obchodníka.

Původ a ilustrace

Historické prameny sahají na české území a odborníci se tedy shodně přiklánějí k verzi, že zde byl text sepsán. Některé prameny označují za autora někoho z okolí panovníka Rudolfa II. Nikdo ale netuší, k čemu měl text sloužit a o čem vlastně vypovídá. Podle ilustrací je kniha dělena do několika částí. První je nepochybně herbář, možná že jde o herbář alchymistický. Pro tuto verzi ostatně svědčí celá řada hypotéz, stejně jako ji mnohé jiné naopak velmi úspěšně vyvracejí. Může jít také o astronomický nebo astrologický text či lékařskou knihu.

Pátrání po původu a obsahu

Do pátrání po obsahu textu se zapojila řada lidí z celého světa. V roce 2014 bylo rozluštěno několik písmen neznámé abecedy a znovu se vynořila nová řada hypotéz. V roce 2016 Češka z Nové Paky jménem Irena Hanzíková prohlásila, že dokázala přeložit některé stránky a že jde podle ní o jakousi knihu života. Má dlouholetou překladatelskou praxi, text ani autora knihy ale nezveřejnila. Později uvedla, že autorem rukopisu je moravský šlechtic Jiří III. z Lichtenštejna, původem z Mikulova, který žil v letech 1360 až 1419, v roce 1390 se stal biskupem ve městě Tridentu dnes Trentu. Všechny stránky, které se jí údajně podařilo přeložit, byly opatřeny notářským zápisem. Jako ukázka překladu uvedla začátek jedné věty ze strany 49:

“Vedle cti doutná zlomyslnost, prospěch má sestru zradu, cílem je poznat svět, přesto svítit do tmy…”

Možná jde o gynekologickou příručku

Poslední tvrzení vznesl historik Nicolas Gibbs, že jde o gynekologickou příručku. Po tříletém studiu došel k závěru, že rukopis má sloužit k identifikaci a léčení gynekologických obtíží i vysoce postavených žen. Vzhledem k tehdy tabuizovanému tématu je sepsán ve zkratkách. Tím vysvětluje přítomnost obrázků rostlin i astronomických a astrologických znaků. Lidé dříve věřili v jejich léčebnou moc. Podle něj je tedy Voynichův rukopis příručkou pro léčebné postupy středověké medicíny, jakýsi manuál pro zdraví a pohodu žen z vyšší společnosti, zřejmě určený pro jednu osobu.

Záhada Voynichova rukopisu

Historici nemají lékařské vzdělání a nedokázali si informace spojit s konkrétními problémy. Dříve se podle historiků navíc některé texty psali ve zkratkách běžně. Kryptografové nebyli odborníky na lékařské texty středověku. Zda to tak ale opravdu je, je záhadou. Jde o jednu z mnoha teorií a pravý obsah Voynichova rukopisu odhalí až kompletní překlad knihy. Třeba se toho někdy dočkáme.

Zdroj: Nejzáhadnější kniha světa pochází z Česka. Proč nikdo nedokáže přečíst Voynichův rukopis?

Zdroj: Nejzáhadnější rukopis světa, který inspiroval Dana Browna, rozluštila Češka!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient