Pravidla

Podělte se o své myšlenky. Připojte se ke konverzaci a potkejte se stejně smýšlejícími lidmi. Na www.svobodnyblog.cz můžete sledovat blogery s tématy, která vás zajímají. Najděte si zde nové přátele s podobnými zájmy. Jsme komunita lidí, kde probíhají skutečné diskuse a čestné názory jsou vyjádřeny slovy.

Vítejte ve svobodě!

Podmínky a pravidla registrace a užívání profilů na WWW.SVOBODNYBLOG.CZ

I U NÁS MUSÍME DODRŽOVAT ZÁKONY (PAPÍROVĚ!), ALE URČITĚ VÁS NA STRÁNCE SVOBODNÝ BLOG NEBUDEME TRESTAT ZA VÁŠ NÁZOR, i kdybychom s ním nesouhlasili!

 1. Provozovatelem serveru na adrese www.svobodnyblog.cz je společnost Mediatoring.com s.r.o., sídlem Nádražní 385/34, 702 00 Ostrava
 2. Pro vstup na některé součásti stránek či využití určitých služeb je vyžadována registrace. Zaregistrovat se může i návštěvník webu, který takové stránky ani služby nehodlá využívat.
 3. Účastník je povinen při registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.
 4. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je na stránce www.svobodnyblog.cz.
 5. Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby provozovatel stránky dle §4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. údaje zpracovával, a to za účelem jejich dalšího využití. Jako zákazník souhlasíte se zpracováním údajů uvedených v tomto článku pro účely marketingu a poskytování služeb s přidanou hodnotou, jakož i pro zasílání informací o službách a produktech třetích stran, a to v rozsahu údajů zpracovávaných pro potřebu přenosu zprávy sítí elektronických komunikací a pro její vyúčtování nebo v rozsahu vyplývajícím z charakteru poskytovaných služeb.
 6. Uživatel registrací na portálu www.svobodnyblog.cz získává svůj vlastní profil.
 7. Na blogu či komentáři k blogu se nesmí objevit obsah, který porušuje zákony České republiky, především pak autorský zákon. Za obsah článku na blogu či komentáře zodpovídá v plném rozsahu autor blogu či autor komentáře k blogu.
 8. Blog či komentář k blogu není možné zneužívat k propagaci jiných webů, zejména komerčního charakteru. Pro komerční blogy či jiná komerční sdělení musíte získat písemný souhlas provozovatele stránek Svobodný blog.
 9. Obsah blogu či komentář k blogu nesmí poškozovat stránky Svobodného blogu nebo další projekty provozovatele.
 10. Obsah blogu či komentář k blogu nesmí být kopírován na jiné weby nebo naopak kopírován z cizích webů. Toto může provádět pouze autor blogu či autor komentáře.
 11. Kopírování části uveřejněného textu či odkazování se na uveřejněný text na stránce www.svobodnyblog.cz je povoleno pouze, pokud bude kopírovaný text opět použit pouze na stránce www.svobodnyblog.cz.
 12. Pokud dojde k porušení pravidel, může být účet zablokován, odebrán nebo smazán bez náhrady.
 13. Provozovatel nenese zodpovědnost za činnost svých uživatelů ani obsah blogů či komentářů k blogům.
 14. Souhlas se stanovenými pravidly je potvrzen při registraci uživatele www.svobodnyblog.cz, a to zaškrtnutím pole „souhlasím“.
 15. Uživatel vložením blogu na stránce www.svobodnyblog.cz souhlasí se zveřejněním onoho článku/blogu na facebookové stránce.
 16. Stránka www.svobodnyblog.cz je oprávněna kdykoliv tato pravidla změnit, tyto změny jsou pro návštěvníky Svobodného blogu závazné od okamžiku jejich zveřejnění.
 17. Je zakázáno publikovat reklamní články bez předchozího souhlasu provozovatele

Doporučení pro blogery

Obsahem blogu se rozumí texty, odkazy, obrázky a případně další součásti blogu přidané blogerem. Za obsah blogu nese bloger plnou odpovědnost. Obsah blogu by měl splňovat následující podmínky:

 • Vyvarujte se publikace vulgárního, erotického, nemorálního či jinak urážlivého obsahu, nebo obsahu, který podněcuje ke zločinnosti.
 • Blog či komentář by neměl obsahovat odkazy na jiné stránky, které porušují výše uvedené body.
 • Snažte se uvádět zdroje, předejdeš pak sporům se čtenáři a jejich názory. Uvádějte zdroj odkazem či jinak (obrázek, video). Pokud není možné vložit odkaz, protože porušuje výše uvedená pravidla, snaž se ho upravit, nebo nevkládejte blog na stránky.
 • Pokud si nejste jistí, zda porušuješ pravidla, raději nám napište. Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Jak zpracováváme Vaše údaje?

V určitých případech stanovených NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, můžeme zpracovávat Vaše údaje i pro jiné účely, než jsou níže uvedené.

Jedná se však o výjimečné, které NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 podmiňuje splněním dalších podmínek.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno a příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci smluvní spolupráce s Vámi. V odůvodněných případech můžeme informace o Vás vyhledat z otevřených zdrojů.

Jak dlouho budeme Vaše údaje ukládat

Doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Údaje můžete vymazat ve svém účtu. Účet získáte přihlášením. Údaje můžeme smazat také, ale musíte nám napsat. Jak požádat o smazání údajů najdete níže “Jak zrušit účet”

Jak zrušení účet

Svoji registraci můžete kdykoliv zrušit. Za tímto účelem využijte příslušnou funkci v rozhraní služby, nebo nás kontaktujte na email info@svobodnyblog.cz. Zrušením registrace přestaneme Vaše data užívat k původním účelům. Pokud chcete smazat komentáře, články nebo jiných zveřejněných informací kontaktujte na email info@svobodnyblog.cz. Upozorňujeme, že i po zrušení registrace účtu budou některé údaje nadále uloženy a zálohovány za účelem ochrany práv stránky svobodný blog a majitele stránky, třetích osob.


Poznámka: Vaše osobní data vědomě nikomu nepředáváme. Stránka je provozována na zabezpečeném serveru, používáme bezpečnostní program a je pravidelně aktualizována.

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient