cíl

Čtenářské blogy, Kultura, Prezentace, Společnost

S cílem nebo bez cíle

Máte něco, co vám babička, dědeček, otec či matka ukázali a vy to stejné chcete ukázat svým dětem? Anebo marně pátráte v paměti a nic takového tam není? Pokud se babičkám, dědečkům či rodičům podařilo ve vás zapálit touhu získávat a následně předávat zkušenosti, je to super. Možná, že se také snažili a nepovedlo se jim […]

Ostatní

Jak nikdy neztratit motivaci?

Když se nám něco nedaří anebo se dlouhodobě potýkáme s tím, že ztrácíme smysl daného snažení, je třeba se tohoto pocitu, co možná nejdříve zbavit. Ptáte se proč? Je to především proto, abychom neztratili něco, co nás žene kupředu a je pro nás takzvaným hnacím motorem na cestě za toužebným cílem a tím něčím je

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient