Ostatní, Společnost, Věda a vzdělávání

Nenechte zaměstnavatele, aby ohrožoval vaše zdraví

Zákony zaměstnavatelům přikazují dbát o bezpečnost pracovního prostředí. Hodně se o tom napovídá, ale obecně se kvalitně tzv. management rizik a hygiena práce řeší jen v nebezpečnějších provozech. Ve skladech, v továrnách a montážních halách. Víte, že by zaměstnavatel měl dbát o vaši bezpečnost práce a zdravé pracovní prostředí, i když pracujete třeba jen v […]