Společnost

Proč lžeme?

Lhát se nemá! Toto hexose nám snažili vyrýt do paměti naši rodiče a blízcí. Proč nám tedy lhaní i přesto, že se jedná o něco naprosto špatného a nežádoucího nedělá problém a to ani mezi našimi nejbližšími? Proč zatajujeme před partnerem naše útraty či setkávání se s přáteli, anebo dokonce rozepře s rodiči svými či […]