Politika

Hrozba nového světového řádu: Globalizace jako nástroj vlády

Perex: Globalizace je dnes často diskutovaným tématem, které mnoho lidí považuje za nástroj elit k ovládání světa. Zastánci konspiračních teorií tvrdí, že za zdánlivě prospěšnými politikami internacionalizace se skrývají temné plány tajných skupin, které si chtějí upevnit svou moc nad všemi zeměmi. Nový světový řád: Realita nebo pouhá konspirace? Všudypřítomnost globalizace s sebou nese nejen […]