Ostatní, Příroda

Moderní kapénková závlaha

V současné době, v suchých oblastech je nemyslitelné pro pěstování rostlin okrasných i produkčních, pracovat bez automatických závlah. Moderní automatický zavlažovací systém umožňuje optimální využití vody a hnojiv. V zelinářství pro navyšování produkčních schopností je nejvhodnější tzv.  kapénková závlaha.  Aplikovaná voda proniká ke kořenům rostlin přímo z potrubí, ve kterém jsou otvory s emitory-kapénkovači. Rostlinám […]