Úhel pohledu

Pochybujte, prověřujte a nenechte se zmást.

I když čtete moje články.

Píšu je, abych ve vás otvírala chuť přemýšlet, klást si otázky, a hledat na ně odpovědi.

Kdykoliv se díváte na jakékoliv zprávy, posloucháte je z rozhlasu, nebo je čtete na internetu, přemýšlejte a nepřijímejte je jako pravdivý fakt.

 


Kdykoliv čtete jakoukoliv knihu, berte ji jako výzvu přemýšlet, nikoliv jako pravdu, kterou se máte řídit.

Ten, kdo ji napsal, nemusel být vůbec moudřejší než vy. Mohl být totálně mimo. Mohl být zdatný manipulant. Mohl být zmanipulovaný. Zastrašený. Podplacený. Mohl být pomýlený jako spousta lidí kolem. Mohl chtít jen vydělat peníze. Mohl chtít jen šokovat. Přivést vás na scestí.

Občas musíme obrátit hrníček, abychom viděli jeho ucho. Zkuste to. Pokud dáte ucho dozadu a koukáte na něj zepředu, není totálně vidět.

Tak je to i s informacemi. Bude li k vám mluvit jen jedna strana a nebudete znát proti názor, budete zmanipulovaní, dezorientovaní a snadno ovlivnitelní.

Loutky, s nimiž se hraje divadlo.

O to více je nutné si uvědomit, jaké nám hrozí nebezpečí řízené zřejmě odněkud ze zálohy.

A vůbec to nemusí být ze západu, tak jak si jej představujeme.

Musíme si uvědomit, že nám nemusí být vůbec známo, odkud přesně tahají za drátky.

Jde ale o pokus zničit a destabilizovat cokoliv, kde je ještě něco k mání. Něco jako zdroj, bohatství a energie.

Vše co se dá vydrancovat, zničit, ukrást.

Snaží se nás zastrašit, ovládnout, znejistit.

Zaměstnat prací a bojem o přežití tak, aby člověk neměl vůbec čas přemýšlet.

Vše ve vlastní prospěch pro pár vyvolených…

Myslíte, že to tak nemůže být?

Mám jeden příklad z mnoha.

Sierra Leone

Přečtěte si prosím tyto řádky a pak si pusťte video ženy, před níž smekám za to, že promluvila.

Sierra Leone. Nádherná krajina s obrovským bohatstvím. Taková, jakou ji neznáme.

Nenechte se oklamat a začněte otvírat oči.

Pomoc ve skutečnosti nepřichází ze Západu do Afriky, ale z Afriky do Západního světa. Západní svět závisí na Africe.

Panuje zde systematická destabilizace nejbohatších afrických národů a jejich systémů, zaštítěná mohutnými PR kampaněmi, díky kterým má celý svět pocit, že Afrika je chudá a umírají tam lidé. A že tato Afrika bude bez milosrdné pomoci západu jen přežívat.

Výbornou a organizovanou prací Červeného kříže, Unicefu, Oxfam, LifeAid a dalších organizací, které neustále investují miliony dolarů do reklamních kampaní v podobě jakési ,,pseudocharity“, udržující tento globální obraz Afriky v našich myslích.

Miliony nevinných lidí jako jsme my všichni, pak svými dary štědře přispívají a naivně věří, že opravdu pomáhají.

Žijeme na úkor Afrického kontinentu, který bezohledně vykořisťujeme.

Člověk jako takový předpokládá, že v evoluci přežívají ti nejsilnější.

V přírodě však platí, že jakýkoliv druh, který nadměrně loví, nadměrně drancuje zdroje, na kterých je závislé jeho přežití a obživa, příroda selektivně vyřadí…

Myslím, že jsme na řadě.

Podívejte se zde:
We Are Here At Home

Vložit komentář

Komentáře