Zhoubnost náboženství

Je důležité důrazně oddělovat víru od jakéhokoliv náboženství.

Víra

Víra jako taková je pro život obrovsky cenná. Bez toho, aniž by jste věřili, nemůžete ani vstát ráno z postele. Pokud nebudete věřit, že vstanete a nenajdete odvahu to zkusit, nevstanete nikdy. Stejně tak s vírou skládáme zkoušky a píšeme testy ve škole. Stejně tak plníme úkoly v práci. Věříme, že dokážeme vystavit fakturu, nebo naložit písek do stavebních koleček.

Pokud věříte v jakékoliv absolutno, vesmír či božství a dává vám to sílu jít vpřed, dodržovat morální zásady a etiku a zvládat každodenní povinnosti, výborně. Na tom není nic špatného, právě naopak. Víra uzdravuje. S pesimismem se dá dopracovat k mnohým nemocem, ale velmi těžce se s ním leze na vrchol hory.

Náboženství

Úplně jiné je to ale pak  s jakýmkoliv náboženstvím. Tam už je to opravdu specifikum s potřebou být opatrný a ve střehu. Pokud vám někdo začíná diktovat co můžete a co ne a vy s tím nesouzníte, je to pro vás kontraproduktivní. Hlavní je intuice a vlastní svobodné rozhodnutí dělat to, co opravdu cítím. Opět se zachováním etiky a morálních zásad ohleduplnosti, tolerance a slušnosti. Tady nám to ale značně pokulhává. Tyto tři pojmy jakoby vymizely z naší společnosti a občas se nevyskytují sni v některých náboženstvích.

Na spojení s absolutnem, vesmírem čí božstvím nepotřebujete prostředníka. Jsou li vaše úmysly čisté a jde vám o to být dobrým a kvalitním člověkem a budete tomu věřit, není důvod proč by do toho měl zasahovat někdo třetí. Pokud cítíte, že chcete někam patřit, je to zase jen a jen na vás.

Křesťanství versus Islám

Srovnáme li Křesťanství versus Islám, domnívám se, že nic rozdílnějšího už snad ani neexistuje. Pomíjím fakt, že jak Bible, tak i Korán jsou knihy tolikrát přepsané, že už není možné zjistit, co tím úplně na prvopočátku chtěl autor říci. Díky invazi Islámu do Evropy je toto téma víc než aktuální. A je pošetilé si myslet, že pokud k nám zatím jde tak nějak málo tzv. ,,uprchlíků“, jenž měli peníze na to, aby si sem zaplatili cestu, tak že se nás to netýká. Je to sice takový náš národnostní rys ,, nehasit, co nás nepálí a raději do ničeho nešťourat, nikam se nehnat, být pasivní a dělat jakoby nic“, nicméně nečinnost může být největší cestou do pekel.

Japonsko

V Japonsku je Islám postaven mimo zákon. Podobný zákon vydala i Angola. Japonsko je velmi demokratická země. Lidé jsou velmi odlišní a s naší mentalitou jsou těžko srovnatelní. V tomto ale mají jasno, chrání vlastní lid. V Japonsku muslimovi neudělí ani turistické vízum, povolení k trvalému pobytu, natož občanství. Je zde zákaz šíření Islámu, arabština nebo jiné islámské jazyky se na školách nevyučují. Panuje zde názor, že islám je netolerantní náboženství a je dobré si jej držet dostatečně daleko od těla.

Podle údajů, které japonská vláda zveřejnila, bylo vydáno povolení k přechodnému pobytu jen 2.000 muslimům, kteří musejí dodržovat japonské zákony. Japonská vláda zastává názor, že muslimové jsou fundamentalisté a nejsou ochotni se přizpůsobit do jiné kultury. Zavedení islámského práva šaría v Japonsku by neprošlo. Podmínkou pobytu je znalost japonského jazyka a vykonávání islámských náboženských rituálů pouze v jejich domovech. Tito muslimové pracují pouze pro zahraniční společnosti.

Česká republika 

Přijímání imigrantů se Česká republika nevyhne. Jsme v EU a kvóty nám mohou být nařízeny. Podpisem Lisabonské smlouvy jsme v podstatně podepsali ortel sami nad sebou a nemáme právo rozhodovat o tom, co se zde bude dít.

Naše Ústava a zákony zcela oddělují církev od státu. Máme naprostý zákaz nacizmu a všichni s tím souhlasíme. Zákaz Islámu je tedy legální. Islám je v podstatě kultem, který se náboženstvím pouze kryje. V Islámu je to tak, že stát vede církev a tzv. učení Mohameda je naprosto podřízeno. 

Jak se dá jakákoliv dobrá myšlenka zneužít již z historie víme. A že se dá cokoliv jakkoliv překroutit, obejít a vsugerovat víme také. V Koránu je v podstatě napsáno, že pokud se ocitne muslim v zemi, kde mu není dovoleno Islám vyznávat, má odejít do země, kde mu to umožňují a to tedy v plné míře. 

Zákaz Islámu včetně zrušení mešit a jejich následná změna na veřejné budovy spolu se zákazem zahalování tváře není problém. Je možné a víc než pravděpodobné, že původní znění koránu a jeho myšlenka byla tak mírumilovná, že bychom s tímto učením všichni souhlasili. Pokud ale náboženství diskriminuje ženy a děti a podporuje násilí a pokud se v rámci něj začne páchat zločin a zabíjet, nemá s čistotou víry nic společného. Pokud toleruje a přikazuje cokoliv, za co by Český občan šel sedět a co je v naší zemi trestné, není možné jej tolerovat a přijímat. 

Islám křesťanství netoleruje 

Neexistuje žádný stát na světě, ve kterém je vyznáván Islám, kde by muslimská komunita tolerovala křesťany. Ani v jedné z 57 muslimských zemí se kostely nesmí stavět. Proč se u nás tedy mešity staví a vůbec vyskytují? Na Slovensku není ani jediná. Soužití s muslimy je utopie. Navíc všichni dobře víme, že národnostní menšiny začleňovat do společnosti neumíme. Cpeme jim sociální dávky horem spodem a doplácíme všichni na to, jak oni je zneužívají proti nám. Znevýhodnění jsme vždycky jen my jako většina. V rámci míchání kultur dochází bohužel také ke ztrátě našich kořenů, tradicí i národní hrdosti a vede tak nějak k rozpadu fungující společnosti.

Vložit komentář

Komentáře

1 komentář

Comments are closed.