Kruté novinky důchodového systému

koruny

Kruté novinky důchodového systému 

Jak je to vlastně v dnešní době s důchodem? Na toto téma píši už po několikáté. Často se setkávám s naprostou neinformovaností. Také i já jsem ještě generací, která zažila minulý režim a v té je naivních představ opravdu nejvíc.

Dám vám sem několik aktuálních čísel, které mě neustále šokují, a nechápu, jak jsou vůbec možná. Pokud se domníváte, že důchod musíte dostat i když máte nízké pojištění a nízké výdělky, alespoň ve výši životního minima, hluboce se mýlíte.

Minimální důchod a životní minimum vůbec není totéž.

Minimální výše procentní výměry důchodu je 770,- Kč a je stanovena zákonem o důchodovém pojištění. K ní pak náleží základní výměra důchodu, která v roce 2016 činí 2440 Kč. Minimální výše důchodu přiznaného v roce 2016 tedy činí 3210 Kč.

To je ale přece naprosto rozdílná částka od životního minima, nemyslíte?

Máte představu o tom, jak se dá z této částky žít?

Takový důchod minimální výši může být přiznán v případech, kdy lidé splní podmínku potřebné doby pojištění, ale v onom rozhodném období nemají buď téměř žádné příjmy, nebo mají velmi nízké příjmy. V tomto případě důchod není z čeho vypočítat.

Životní důchodové minimum člověka, který žije sám, je nyní 3410 Kč. Pokud spolu žijí například manželé, pak životní minimum pro první osobu v domácnosti činí 3140 Kč a pro druhou osobu 2830 Kč.

Máte pocit, že z tohoto důchodu zaplatíte nájem, energie a jídlo?

Výdaje v nemoci?

Koupíte si nové boty?

Opět připomínám, že už i já znám osobně lidi, kteří pobírají důchod ve výši 3800,- Kč a na víc nemají nárok. Většina z nich si jako OSVČ platila pouze minimální pojistné. Na další finanční podporu nemají nárok. To je důchodový systém 21 století. Většinu z nich vůbec nenapadlo, že je to možné. Počítali alespoň se životním minimem.

Dobrovolné zpětné doplacení důchodového pojištění bohužel není možné.

Důchod 2


Jak je to s DPP a DPČ + zkrácené úvazky?
 

Mezi dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce je rozdíl.

Dohoda o pracovní činnosti se do důchodu započítává, pokud nešlo o zaměstnání malého rozsahu, tedy pokud byl sjednán měsíční příjem alespoň 2500 Kč.

Dohodu o provedení práce do 31. prosince 2011 není možné pro důchod započítat vůbec. Od 1. ledna 2012 lze započítat pouze měsíce, ve kterých zaměstnanec dosáhl z dohody příjmu vyššího než 10 tisíc korun. To je ale v mizivé většině případů. Většina DPP je ve výši minimální mzdy a ta této hranice nedosahuje.

Zkrácený úvazek se do počtu let pro nárok na důchod započítává, je-li z příjmu odváděno pojistné. Musíte si sami spočítat, jaká výše důchodu ale z vašeho zkráceného úvazku asi bude.

Ještě je tu i souběžná činnost. Pokud se kryjí dvě nebo více dob pojištění, tedy hlavní a vedlejší pracovní poměr nebo souběžný výkon zaměstnání a podnikání, do celkového součtu se započítá pouze jedna.

Úřad práce

Pokud jste na úřadu práce, do nároku na důchod a jeho výši se tato doba evidence u úřadu práce počítá. Pozor ale na skutečnost, že se započítává, ale pouze v zákonem stanoveném rozsahu.

Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání se započítává, pokud je vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, i doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje, avšak osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné.

Doba vedení v evidenci úřadu práce, po kterou podpora není vyplácena, se započítává v rozsahu nejvýše 3 let. Doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod.

Pozor na skutečnost, že z doby získané před dosažením 55 let věku lze započítat pouze jeden rok. Být na ÚP těsně před důchodem je určitě dobré. Není to nejvýhodnější, ale doba se vám započítá.

Důchod 3

Dostane důchod ve stáří opravdu každý? 

Nemusí! 

Musíte splnit 2 podmínky.  Dosáhnout zákonem stanoveného důchodového věku a získat potřebnou doby pojištění.

Tady je to opravdu složité. Mnoho lidí pracuje na černo nebo na DPP a neplatí si pojištění. Bez odvodů jsou ale totálně nahraní. Riziko, že člověk nedosáhne na starobní důchod, hrozí tedy nejen při dlouhodobé nezaměstnanosti.

Důchodový systém se neustále mění. Je zřejmé, že spoléhat se na něj je bláhové. Je ale v naší společnosti mnoho lidí žijících od výplaty k výplatě a ti si na důchod nenaspoří. Co s nimi bude, raději ani nedomýšlím.

Kompletní informace najdete v odkaze:

Důchod dostane ve stáří každý aneb Nejčastější mýty o starobních důchodech

1 názor na “Kruté novinky důchodového systému”

  1. Pingback: Kruté novinky důchodového systému – "Nestačím se divit...

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient