Kruhy v obilí

Kruhy v obilí

Některé kruhy v obilí vytváří vtipálci. Jiné jsou ale tak přesné, že pro ně nemáme vysvětlení. Nebo vysvětlení již někdo dávno má, ale k normálním smrtelníkům se nedostanou. Vytváří je zřejmě světelné koule, a jednu z nich zachytilo i video.

Opět jde o úhel pohledu, k čemu se přikloníme, čemu věříme a čemu ne. Pokud jsou vytvářeny oněmi koulemi, musí být obrovsky mazané a chytré. Takto přesné a úžasné obrazce jsou hodny obdivu.

„Některé z těchto útvarů jsou tak obrovské a složité, že se vymykají realitě. A po všech těch desetiletích, žádný z pachatelů nebyl chycen při vytváření těchto skutečně mimořádných formací,“ Richard Dolan, historik, akademik, spisovatel a badatel UFO.

O takovém piktogramu se také hovoří v dokumentu Kruhy v obilí: Pátrání po pravdě, od oskarového režiséra Williama Gazeckeho.

Kruhy v obilí zkoumají renomovaní vědci z celého světa. Desítky let se jim věnuje třeba Richard Taylor z University of Oregon physicist. Fyzik došel k závěru, že tato díla nemají mimozemské vysvětlení. Ve svém článku z roku 2011 v časopise Physics World, napsal:

,,Tajemství kruhů v obilí nám své tajemství tak snadno neodhalí. Letos v létě, neznámí umělci se vydají do krajiny v blízkosti svých domovů a provádí řemeslo, s vědomím, že pokračují v dědictví nejvíce vědecky orientovaného uměleckého hnutí v historii.“

Piktogramy jsou obrovské obrazce, mluvíme zde o stovkách metrů. Jejich konstrukce se skládá ze stovek kruhů, které tvoří formy, kterým říkáme triskelion. Tento symbol se používal před tisícovkami let. Opět se jen domníváme.

Historii si tvoříme sami z nálezů, které mohou být pravé, mohou to být podvrhy, mohou být již schválně falšované v době, ze které pochází, nebo naopak i dnes. Je třeba tedy vždy vše brát s rezervou a zapojovat svou vlastní intuici a zdravý selský rozum. To jak nás masírují dnešní media svými lživými informacemi je už úplně na pováženou, takže je to jen na nás.

Richard Taylor studoval tyto kruhy v obilí a řekl, že to byla jedna z největších uměleckých revolucí v historii. Vydával vědecké analýzy kruhů obilí v časopise Nature v roce 2010.

Po prostudování poškozené trávy v laboratoři utvořil závěr, že vytvořil kruh v obilí nelze bez zařízení GPS, laserů a mikrovln. Vzory byly vytvořeny tak, že kolínka stébel byla skládána jedním směrem. Stejného účinku dosáhli vědci vysoce lokalizovaným mikrovlnným ohřevem a tím pak stébla padala na jednu stranu.

Opět dodávám, že to je způsob, kterým to umíme dělat my. Neznamená to tedy, že to nejde jinak. A jinak to vidí i každý jednotlivý vědec.

 „Pokud něco takového způsobí formace tohoto druhu, pak jasně hovoříme o vysoce sofistikované agentuře, která stojí za tímto jevem,“ Richard Dolan, historik, akademik, spisovatel a badatel UFO.

Elektromagnetické pole nad oblastí, kde se objeví kruhy a obrazce, je elektrostaticky nabité. S těmito útvary je také spojována vzácná forma elektromagnetické energie, nazývaná „ionizovaný plazmový vortex“, známý také jako ,,ball lighting“.

Vojenské vrtulníky přelétávající nad obrazci, stopují světelné koule a snaží se zjistit nová fakta. Je zajímavé, že všechno, čemu se snažíme dojít na kloub, okamžitě spojujeme s armádou a zřejmě se snažíme i zneužít k vojenským účelům. Také se vše donale zdokumentuje a utají.

Je smutné, že se nesnažíme spíše hledat jiná využití. Ano, dá se operovat s názorem, že je třeba být ve střehu a také se bránit před panikou veřejnosti. Na zacpání pusy lidstvu je to docela dobrý argument a je tomu tak možná i tisíce let.

Další teorii nám přináší Dr. Terence Meaden, profesionální fyzik, meteorolog a archeolog na Universitě of Oxford. Ten se domnívá, že tento ionizovaný plazmový vortex je výsledkem větrných proudů a ionizovaných plazmatů.

,,Vzory těchto formací byly studovány donekonečna. Kromě toho, že jsou svrchovaně krásné, mnoho z nich, v té či oné podobě, se zdají signalizovat kosmologické důsledky. Nezdá se, že by symbolizovali nějaké zlo. Pokud z nich má člověk nějaký pocit, je to spíše shovívavost. Pokud jsou tyto útvary vytvořeny nějakou mimozemskou nebo nelidskou inteligencí, můžeme vyvodit, že alespoň jedna skupina zde na Zemi by mohla ve skutečnosti o nás pečovat a chtít nám nějak pomoci,“ Richard Dolan, historik, akademik, spisovatel a badatel UFO.

Inženýr a vynálezce Winston Keech, se setkal s kruhy v obilí vytvořenými na známém „Východním poli“ – „East Field“ v hrabství Wiltshire ve Velké Británii. Spatři zde „osvětlený objekt“ velikosti přibližně jídelního talíře. Ten tvořil osamělý kruh v obilí, na Východním poli, kde se nyní nachází známá formace kruhů v obilí z data 7.7. 2007.

Keech zůstal na poli dlouho do noci a doufal, že uvidí, jak UFO vytváří kruh v obilí. Popsal ale, že si byl vědom přítomnosti, jak sám popisuje „až téměř posměšného, mírně dětinského vědomí,“ které bylo přítomno na onom poli a prostupovalo jím skrz na skrz. Měl velmi intenzivní pocit, jako by jej někdo sledoval.

Koutkem oka ve skutečnosti viděl malý osvětlený disk. Ten se velmi volně a pomalu vznášel nad obilím, ale v momentě, kdy na něj pohlédl, zmizel mu z dohledu. Periferně jej ale sledoval. Malý světelný disk se zničehonic prudce rozšířil a zvětšil svůj průměr přibližně na šest metrů. V tom samém okamžiku se obilí začalo chvět a vzápětí všechno naráz polehlo ve tvaru vytvořeného kruhu. Časové období cca tři sekundy.

Můžeme si říct, že inženýr a vynálezce Winston Keech je paranoidní a vysmát se mu. Je to nejjednodušší, co umíme. Smést ze stolu vše, co si nedokážeme vysvětlit. Ale pokud nemáme jiné vysvětlení, proč jej nepřipustit?

To, že sami něco neumíme nebo nechápeme, přece ještě neznamená, že to nejde.

Dr. Eltjo Haselhoff je jedním z toho mála lidí, kterým zřejmě někdo vůbec dovolil otisknout článek o kruzích v obilí ve vědeckém časopise „Physiologa Plantarum“. Anebo jedním, který k tomu měl odvahu. Tento časopis funguje na principu peer-reviewing. Princip je vlastním hodnocením jednotlivých expertů, hodnotících si své vlastní vědecké práce navzájem.

Ve svém článku píše o skutečnosti, že dlouhodobě pozorované kruhy v obilí a propojení se světelnými koulemi může být těsnější, než se domníváme. Hlavní poznatky a závěry své odborného studie shrnul:

,,V průběhu let přibývalo lidí, kteří tvrdili, že viděli, jak kruhy v obilí tvoří jedna nebo více „koulí světla“. Nedávné vědecké studie tato prohlášení potvrdily: Zásadní důkazy hovoří o tom, že kruhy v obilí mohou být skutečně tvořeny „světelnými koulemi“! Tento článek laickou terminologií vysvětluje základní prvky těchto studií.“

Americký biofyzik William Levengood zase zjistil na počátku 90. let 20. století, že rostliny uvnitř kruhů mají mnohem delší kolínka, než stébla obilí v nedotčeném okolí. Dále jde o zjištěné tepelné stopy. Tepelné stopy byly ve velkém množství nalezeny v různých kruzích v obilí po celém světě. Rostliny byly dehydrované, měly stopy spálenin a objevil se roztátý sníh.

Simulace stejného účinku probíhala vložením stébla do mikrovlnné trouby. Teplem došlo k rozpínání tekutiny uvnitř kolínek, podobně jako rozpínání rtuťového sloupce v teploměru. Prodloužení rozměrově také odpovídalo množství vygenerované mikrovlnné energie.

Jde tedy o mikrovlnné záření? Vůbec to tak být nemusí. Opět to může být něco, co my neumíme a co nám není prostě známo.

Koule světla, které viděl velký počet očitých svědků v souvislosti s kruhy v obilí, se v posledních letech neustále zvyšuje. Jejich velikost se pohybuje od vejce po kopací míč. Často jsou přítomny tvorbě kruhů v obilí. Někteří svědkové také viděli, jak světelné koule kruhy v obilí vytváří.

V roce 1999 vydali William Levengood a Nancy Talbotová vědecký článek, podložený studií efektu prodlužování kolínek rostlin, objevených v kruzích obilí a pocházejících ze tří různých lokalit. Dvě v Anglii a jedna ve Spojených státech. Kvantitativní analýza vysvětlovala rozsah prodloužení kolínek v rámci obilného kruhu za použití fyzikálních modelů. Závěrem bylo, že teplo, způsobující otoky kolínek otekla, má elektromagnetický původ.

Rok na to se ale objevily články dokonale vysvětlující předpoklad, že efekt oteklých kolínek vyvolávají světelné koule. To ale neznamená, že koule nevydávají elektromagnetické záření. A možná také ani, že je vydávají. Možná je to zase jen něco, co my si vysvětlujeme jako elektromagnetické pole.

Neposunuli jsme se ani o krok blíže k tomu, odkud světelné koule pochází a kde se berou. Jsou zde ale velmi dlouho. Pevně věřím, že pokud se nám podaří k nim přiblížit blíže, budeme se snažit o komunikaci mírovou cestou a nebudeme na ně útočit. Kéž bychom se uměli učit a respektovat, nikoliv vše zneužívat. Ať je to jakkoliv, kruhy v obilí jsou obdivuhodné, ať znamenají cokoliv.

Odkaz: Některá vědecká fakta o kruzích v obilí, o kterých se moc nepíše

 Odkaz: Koule světla vytvářející formace kruhů v obilí


Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient