Maturita po Česku v 21 století

maturita

Maturita po Česku v 21 století

Jak vypadá dnešní maturita? Písemná práce, ústní část a didaktický test. Tři základní části maturity z Českého jazyka.  Před šesti lety to byla pouze ústní a písemná část. Ztížila se maturita? Pouze zdánlivě. Tady opravdu zdání klame.

Na napsání písemné části bylo vyhrazeno několik hodin. Tuším tři nebo čtyři, možná podle období, ve kterém jste kdo maturitu skládali. Výsledkem měla být velmi ucelená kompozice, dávající hlavu a patu. Striktně v ní bylo dbáno na pravidla i obsah, včetně pravopisných chyb. Nejčastěji to byla úvaha na zvolené téma, která musela být zakončena vlastním názorem. Někdy výklad či esej.

Jak je to dnes? Stačí napsat text v rozsahu nejméně 250 slov a na vypracování máte 90 minut. Úplnou novinkou je didaktický test. Ten se skládá z 32 úloh, které mají prokázat, zda si student, který skládá zkoušku, umí rozvrhnout čas a možná i sílu, kterou je třeba do úkolu vložit. Trvá 60 minut a můžete v něm získat až 50 bodů, pro složení testu musíte získat minimálně 44%, tedy 30 bodům včetně. Každé cvičení v testu obsahuje výběr ze čtyř možností a pouze jedno z nich je správné.

A když jsme u testu. Výběr ze 4 možností podstatně ulehčuje situaci. Opět asi hrajeme na rychlost… Každý potřebuje ale jiné tempo. A rychle vždy neznamená dobře. Kde je přístup k individualitám? Jak se zde zjišťuje přednost daného studenta?  Dnes už přece víme, že i IQ testy nejsou tak průkazné, jak jsme si mysleli. Každopádně, alespoň něco prověří studentovi znalosti.

Co se týká písemné části. Národ hloupne. Ulevovat studentům není cesta vpřed. Na začátku bylo slovo, na konci je krátká textovka s pravopisnými chybami. Myslíte, že přeháním?

Povinná četba? My jsme četli jako vzteklí. Já osobně poctivě vše. Životopisy se dnes nevyžadují. Četbu supluje zhlédnutí filmu, interpretaci obsah stažený z internetu. Čtenářské deníky se stahují také z internetu, kupují v knihkupectví nebo se kupují vypracované texty online. Vlastní názor?  Co to je? Ten asi ani naši mladí studenti ani nemají.

To že nečtou je vidět na jejich gramatice, na jejich vyjadřování a komunikaci, nebo spíše nekomunikaci. Jsou z nich machři po drátě, co umí přisprostle komentovat a urážet na FB… Pokud je ale konfrontujete tváří v tvář, ohání se lidskými právy a míní si stěžovat. Zdá se vám to přehnané? Tak se na FB občas koukněte…

A jak jsme na tom s matematikou? Čtvrtina studentů ji loni nedala vůbec. Letos se k ní hlásí asi 27 % z celkového počtu studentů. Mimochodem docela málo. Matematika je dnes úhybným manévrem od maturity z cizího jazyka. Ta má komplexní formu tří částí jako český jazyk. To mě překvapilo. Měla jsem za to, že anglicky dnes u mladé generace mluví každý a maturita z ní je banalita.

Matematika se skládá pouze z jedné dílčí zkoušky. Na některých vysokých školách je velmi dobrou vizitkou. To mě nepřekvapuje. Matematika je logická a logické myšlení je předpokladem pro další studium.

Národ očividně hloupne. Všude přítomný anglicismus devalvuje češtinu. Přitom náš jazyk je tak krásný, bohatý, obsahuje tolik nuancí, zdrobnělin, synonym, jemných lišících se slov ve významu. Pokud najdu weby českých firem pouze v angličtině, nechápu. Máme být přece hrdý český národ hájící svoje kořeny. Přejatých výrazů už je zde tolik a na internetu se objevují v několika podobách, že už nikdo neví, jak se vlastně píší správně česky.

Také je na internetu tolik pitomostí a nesprávných informací, že se na ně nedá absolutně spoléhat. Knihu nic nenahradí. Čtení posiluje paměť, podporuje psaní správné gramatiky, rozvíjí slovní zásobu, vyjadřování, obrazotvornost, fantazii. Zjednodušování a usnadňování cesty není nutně cestou vpřed pokroku a rozvoji.

Nerozumím vývoji školství. Polevování. Klesajícím nárokům kladeným na studenty. Zrychlování, stresování a s tím spojeným podvodům a úhybným manévrům. Řízenému úpadku společnosti. Přemýšlím, zda už jsem na tom jako babička, která říkala, že už by nechtěla být mladá, a že už ničemu nerozumí. V jejím věku ještě zdaleka nejsem. Zdá se mi to taky jiné. Mohu se mýlit. Ale opravdu si myslím, že se ženeme místo nahoru, dolů a místo vstříc pokroku vstříc záhubě. Alespoň k záhubě krásného jazyka českého a všeobecné vysoké vzdělanosti národa.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient