Když má žena vyšší příjmy než muž

Dobám, kdy byl muž považován za tahouna rodiny, který plní rodinný rozpočet slušnou dávkou peněz a žena se doma stará o teplo rodinného krbu a děti, již dávno odzvonilo. Muži již nejsou těmi lovci, kteří musí uživit své samice a mláďata a žena již není pouze rodičkou a hospodyňkou, která se stará pouze o teplé večeře a čisté oblečení. V současné době není zdaleka ničím výjimečným ani situace, kdy žena vydělává o poznání více peněz než samotný muž. Ženy se velmi často ujímají rovněž vysokých postů, snaží se rozvíjet, vzdělávat a samozřejmě i kvalitně starat o rodinu a manžela. Ovšem s tou výjimkou, že se často muž stává tím, který zůstává doma a stará se o rodinu a své děti. Není ničím neobvyklým, že muži v případě, kdy jejich žena má větší příjem než muž, zůstávají s dětmi na takzvané „otcovské“ dovolené.

Dříve nemyslitelné, dnes naprosto normální

Dříve naprosto nemyslitelná situace, kdy muž zůstává s dítětem doma jen proto, že jeho manželka má vyšší příjmy nežli on, ovšem dnes je tato situace naprosto přirozená a nikdo nad tímto faktem v žádném případě nevěřícně nekroutí hlavou. Ovšem existují muži, kteří se s tímto kultem moderní doby nijak neztotožňují a otcovskou dovolenou chápou jako velmi potupnou a nikdy by ji neabsolvovali. Často se muži nedokážou vyrovnat ani s faktem, že jejich druhá polovička vydělává více peněz než oni. Je tedy správné, že muži přichází o post živitele a hlavy rodiny? Měli by se ženy zajímat o vysoké posty, kterým donedávna vládla pouze mužská ruka?

Mužské ego tiše trpí

Většina mužů se, jak již bylo řečeno, s tímto současným kultem nijak neztotožňuje. Nejsou schopni potlačit své ego a nikdy se nesmíří s tím, že jejich žena plní rodinný rozpočet větším množstvím peněz. Muži mají často vštípený určitý kodex, podle kterého se snaží řídit celý svůj život. Tento kodex spočívá v tom, že muž je tím, jenž se stará o rodinné finance a tím pádem o obživu celé rodiny, kdežto žena by se měla držet raději plotny a zástěry. Takovýmto kodexem se ovšem neřídí pouze muži, nýbrž i některé ženy. Ty jsou zase zastánkyněmi toho, že je dobré se umět postarat o své děti, teplou večeři a domácnost. Kariéra je pro ně mnohdy cizím slovem. Nemají se chuť realizovat v ničem jiném, než v tom, čemu dle jejich slov byly předurčeny a tím je mateřství. Ani jeden protipól tohoto chování ovšem není zdaleka v pořádku.

Ženy touží po vyšších postech

Velmi často si ženy stěžují na to, že muži zastávají většinu vyšších postů a tím pádem diskriminují ženy. Valná většina žen se tak v současné době dostává na místa, kterým doposud vládla pouze mužská ruka. Tento fakt je odrazem dnešní doby, která se snaží nenadržovat ani jednomu pohlaví a předcházet tak zbytečným konfrontacím. Ženy dnes již nejsou pouze hospodyněmi, které pečují o rodinu, nýbrž i velmi vlivnými činiteli, kteří hýbou současným moderním světem.