Necítím svobodu, spíše jsem otrok doby

Profesor Peter Staněk z Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd nastínil pohled na dnešní a zejména budoucí společnost. Sklidil za to aplaus. V České republice je 269 000 kamer, které nás sledují 24 hodin denně bez soudního příkazu. A nejde jenom o kamery. Už se vám jistě stalo, že si prohlížíte na internetu něco, na co vám pak chodí spousta reklam. Nebo vás při prohlížení tarifu na nový telefon do pěti minut kontaktuje jejich horká linka.

Kdo vás má v rukou?

Čipy máme na bankovních kartách i dokladech. Někde jsou již vstřelovány i pod kůži. Je to prý velice pohodlné a praktické. Díky mobilnímu telefonu se dá přesně určit, kde nyní jste a to i v době, kdy je vypnutý. Na vše potřebujete potvrzení, štítky, revize, certifikáty a povolení. Vyplňujete data a platíte. Bez internetu nepodáte ani žádost o práci na dělníka. I na práci s lopatou musíte ovládat PC. Pokud máte elektronický podpis, máte vše v rukou, nebo má někdo v rukou vás? Zná vaše data, zdravotní stav, výši půjčky, co kupujete, kam chodíte, co děláte. Co vás trápí a na co jste citlivý… Dobrá zbraň, nemyslíte?

Nikdo se mě neptal

Kdo se vás kdy zeptal, zda s tím souhlasíte? Zda máte možnost se dostat na školu bez elektronické přihlášky nebo vyplnit bez internetu jakýkoliv formulář nutný k přežití? Zda chcete platit za všechny energetické štítky budov a revize všeho? (ne, že by to vždy bylo špatně) Je to pokrok? Já to tak docela nevnímám. Svobodu bolestně postrádám a je jen otázka času, kdy to přestanu zvládat.

Čtvrtá průmyslová revoluce – 4.0

Kdysi jsme si myslela, že jisté jsou knihy scifi… Ne, je to příprava na budoucnost. Je to zde. Fenomén, který nahradí dělníka robotem. Robotizací, souborem komplexních senzorických systémů, který mapuje všechny aspekty společnosti. Využití systému big dat radikálním způsobem modelujícím veškeré toky ve výrobě, spotřebě, zdravotnictví, řízení, prostě všude. Masová průmyslová výroba je na ústupu a začíná výroba pro konkrétního zákazníka. Tato individualizovaná produkce by vyžadovala neustálé přestavování robotů. Vyřešíme to tím, že roboti jsou kognitivní a systém výrobků se tvoří jako puzzle.

Velký bratr se prostě dívá

Fenomén umělé inteligence má nahradit člověka a dokonce bude inteligentnější než člověk. Již nyní umělá inteligence přebírá řízení infrastrukturních systémů ve společnosti. Průmysl 4.0 je rychlý proces a má jít během jedné dekády. Stačí si dát do souvislosti stárnutí populace, polarizace společnosti díky majetkovým poměrům, geopolitické změny, propouštění a úbytek pracovních míst. Nenechte se zmást čísly, jako jsou procenta nezaměstnanosti a průměrná mzda, kterou v mém okolí nikdo nemá.

Co uděláme s lidmi?

Čtvrtá industriální revoluce je obrovský technický posun. Lidé do toho ale nějak nezapadají. Mluví se o garantovaném příjmu. Co uděláme s lidmi, které nebude již nikdo potřebovat? Už víte, co bude vaší náplní života? Nevidím v současné společnosti logiku, smysluplnost a funkčnost. Produkci zvyšujeme, neprodané výrobky a potraviny likvidujeme, přesto umírají lidé hlady. Životní prostředí ničíme. Bude tedy průmysl 4.0 doopravdy nástrojem pro robotizaci a automatizaci produkce? A pro koho? Co bude s člověkem a jaké bude jeho místo ve společnosti?

EU jako propadák

Evropská unie nefunguje a je úplně jedno, co slyšíte v médiích. Ztráta důvěry ve společný cíl, na národní úrovni i na úrovni EU, víry ve společné úsilí a posun vpřed, zahrnuje ztrátu důvěry jako takové. Nedůvěřujeme sousedům, přátelům, politikům doma ani v Bruselu, zaměstnancům i zaměstnavatelům, prostě nikomu. Ztratili jsme svou lidskost díky efektivitě, ziskovosti, marži, zlepšování, pokroku, vyšším výdělkům a převálcování ostatních a nakonec i sebe sama. Péče o pacienta je měřena náklady na jeho uzdravení? A kde je empatie, kde jsou pocity, to jak se člověk cítí, je to přece lidská bytost?

Společnost 5.0

Společnost 5.0 je hitem výzkumných oblastí. Kompletní robotizace, umělá inteligence a digitalizace za použití autonomních systémů. Jádrem prý musí být člověk, jeho život, náplň i fungování. Co po nás ale zůstane, až tu nebudeme? Sami společnost atomizujeme, dětem dáme mobil či tablet a máme pokoj. V kavárně hledíme místo z očí do očí, do mobilů. Logická umělá inteligence se na nás podívá a dojde jí, že jsme k ničemu.

Proč v noci spíme?

Výsledek posledních 3. let neurologického výzkumu říká, že máme nervové synapse, jednotlivá zakončení a dendrity, které umožňují přenos elektrických signálů a informačních systémů. Dendrity díky množství signálů a informací, které přes den dostávají, napuchají a zvětšují se. Bez spánku dojde ke kolapsu nervového systému. Když v noci spíte, dendrit selektuje informace. Nepodstatné informace se resetují, podstatné si rozdělí krátkodobá a dlouhodobá paměť. Základem tedy není hmota, energie ani čas, ale zřejmě je základem informace? Možná jste si jako já již vyzkoušeli fakt, že pokud vypnete mobil a strávíte víkend fyzickou prací venku, jste méně unavení. Není tam tolik rušivých podnětů.

Poskytování polopravdy

Sociální bytost potřebuje sociální kontakty. Rozumná bytost se učí třídit informace. K tomu potřebujete pravdivé informace. Dnes se nám ale poskytují polopravdy. Nemáte-li informace, nechápete souvislosti, nejste schopni odlišit lež a pravdu. To je podstata všech politických hnutí, říkat polopravdu. Volič by měl vyžadovat pravdu a reálné informace pro odpověď pro vlastní budoucnost. Ztrácíme rozlišovací schopnost. Je pro nás důležitější nový smartphone nebo důvěrné podání ruky od přítele, jenž s námi soucítí a v případě krizové situace nám pomůže? Trend lokalizace a lokálního společenství ale zdá se ještě EU nechápe. My máme globalizaci.

Bod zlomu

Studie o vysychání planety, kdy se severní Afrika, Blízký a Střední východ do 15. let změní v savanu, uvede do pohybu 60 až 100 milionů lidí, kteří nepůjdou jistě přes Atlantický oceán. Kam se hrabou imigranti. Civilizační střet všech uvedených jednotlivých procesů je opravdu velmi silný. Zásadní bod zlomu ukáže, zda je společnost připravena a ochotna pro radikální změnu. Technický vývoj jde děsivě a radikálně rychle vřed. Vyměníme smartphone za pole, které budeme orat? Jinak totiž pochcípáme hlady.

Zdroj: V Čechách máme 269 tisíc kamer. Sledují nás 24 hodin bez soudního příkazu. Profesor Staněk nabízí mrazivý pohled na dnešní i budoucí společnost

Nové Diskuzní Fórum: www.chcemevic.cz