Území dnešního Rumunska je třikrát větší než území České republiky. Nachází se mezi východní a jižní Evropou. Ve starověku na něm žili indoevropští Dhákové, až do roku 106, kdy toto území obsadili Římané. Přesto i pod římskou nadvládou si dnešní rumunské území zachovávalo dosti velkou autonomii. Mluvilo se v něm lidovou latinou. Avšak současná románská rumunština se nevyvinula přímo z latiny, ale převážně přejímáním jazykových prvků z jiných moderních románských jazyků.

Právě pro komunikaci v této novodobé rumunštině vám nabízí agentura Express-Překlady.cz služby našich zkušených překladatelů, kteří překládají z češtiny do rumunštiny a z rumunštiny do češtiny. Rumunsko, je, co se týče přírody, atraktivní hlavně kvůli horám-Karpatům (V Transylvánii-Sedmihradsku byste se podle pověstí měli setkat s upírem Drákulou, ale asi se s ním nesetkáte.)

Rumunská příroda je zajímavá také kvůli východní hranici, tvořenou pobřežím Černého moře. V Rumunsku se rozprostírá rozsáhlá delta Dunaje. Ač hlavní město Bukurešť je nazýváno Paříží Balkánu, tak na rumunském venkově se lze setkat s chudobnými poměry. Pokud jde o přirovnání k Paříži, tak mezi Francií a Rumunskem existuje dlouhodobá ekonomická a kulturní spřízněnost.

Příkladem je převzetí rumunské automobilky Dacia francouzskou automobilkou Renault, díky čemuž je v Rumunsku vyráběno třeba levné a praktické vozidlo Dacia Logan. Co se týče rumunských intelektuálů, tak ti vytvářejí často díla na vysoké tvůrčí a intelektuální úrovni. Lze hovořit o rumunské filmové škole a literární škole. Mnozí rumunští intelektuálové zakořenili právě ve Francii. K nejznámějším z nich patří např. religionista Mircea Eliade nebo básník Paul Celan, ale i mnozí další. Industrializovat zemědělské Rumunsko se snažili už komunisté, příkladem je jaderná energetika nebo třeba přehrada na Dunaji Železná Vrata.

Během komunistické diktatury si Rumunsko udrželo určitou nezávislost od RVHP a Varšavské smlouvy. Zároveň však komunistická diktatura rozvoj rumunské ekonomiky brzdila. V současnosti je Rumunsko členem Evropské unie a čerpá podporu z řady rozvojových programů EU.

Pro nás Čechy jsou zajímavé české vesnice vhorách v Banátu, kde komunistická diktatura zakonzervovala způsob života Čechů z 1. poloviny 19. století. I když i do těchto vesnic pronikají moderní české vlivy a tyto vesnice opouští mnoho banátských Čechů, kteří se stěhují do Česka za prací a za vyšší životní úrovní. Naši zkušení překladatelé provádějí překlady z češtiny do rumunštiny i z rumunštiny do češtiny.

Vložit komentář

Komentáře