Když se v srdci snoubí bolest s úlevou

Občas je lepší přestat hledat odpovědi na své otázky venku a začít je hledat uvnitř. Zastavit se a zaposlouchat se do toho, co nám říká naše vlastní srdce. Dotkneme se tak často mnoha bolestí i spousty hněvu. Možná se dotkneme také osamělosti a mučivé úzkosti. A pak zaslechneme cosi, co je ukryto ještě mnohem hlouběji. Uslyšíme možná odpovědi na naše otázky, i když jsme je doposud neobjevili ve stovkách knih. Za tou mučivou bolestí se skrývá ještě větší láska. Jen je třeba přes tu bolest projít, procítit ji až do morku kostí a dosáhnout úlevy. Někdy je třeba se dostat až úplně na dno ve svém životě i ve svém srdci. Pak můžeme jít dál.

Objevte svůj dar

Každý člověk má v sobě nějaký dar, který může nabídnout druhým. Jen je třeba jej objevit. A pak je třeba nezpychnout. Pokorně děkovat v každé vteřině života za vše, co nám život přináší. To pravé poselství syrovosti spočívá v tom, že každý z nás je milovaný, každý z nás má velkou cenu a každý člověk je důležitý. I když jsme v ledasčem jakkoliv nedokonalí, naše důležitost na tomto světě je neopomenutelná. Každý z nás může udělat něco, aby se tento svět stal lepším místem. Stačí jen přestat hledět na druhé, hledat na nich chyby a začít pracovat na sobě.

Jako diamant

A až své přednosti vybrousíte jako diamant a své nedokonalosti se naučíte přijmout, bude vaše krása vyzařovat zevnitř na povrch a vaše okolí k vám bude přicházet samo. Zmizí osamělost a úzkost. Nebudete si připadat sami. Změňme svět tím, že změníme sami sebe. Důvěřujme tomu, že na každém z nás opravdu záleží, že máme velkou cenu a máme světu co nabídnout. První a základní krok k tomu, abychom mohli přinášet užitek, spočívá v tom, že budeme vnímat lásku. Uvědomíme si, že naše problémy mnohdy pramení z naší minulosti nebo jsme je zdědili po předcích, což neznamená, že s nimi nemůžeme nic dělat. Každý na svém místě může nepatrně krok za krokem proměňovat svět v lepší místo tím, že promění sám sebe.

Napsat komentář