Modlitba není mumlání nesmyslných slov a meditace není zírání do prázdna

Pokud máte pocit, že jste přišli změnit svět tím, že budete měnit sebe, jste na dobré cestě. Náš život ale nemá za cíl jen změnit tento svět a nejsme voláni jen k neustálé činorodosti a činnosti. To je totiž nekonečné blues. Kdyby tomu tak bylo, ocitli bychom se v bludném kruhu, který nikdy neskončí. Jestliže ale skutečně chceme stále měnit tento svět, je to možné jedině takovým způsobem, že přestanete na ostatních hledat chyby, přestanete je soudit a začneme lidi ve svém okolí milovat. Pokud si to nezaslouží, jděte o dům dál, ale nepřestávejte se nikdy snažit. Proměňte negativní lítost za pozitivní soucit.

Milovat i bojovat

Naučte se lidi kolem sebe chápat, mít k nim úctu, snažte se jim porozumět a chtějte pro ně dobro. A to i v tom případě, že vám ublížili. Nejde o to známé, kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem. Člověk má povinnost se bránit. Jde o odpuštění, které přinese úlevu především vám, a budete moci jít dál. Pokud vám někdo ublíží, je to jeho problém, vás se to netýká. Než začneme proměňovat svět, je třeba stát se milujícími lidmi a otevřít se setkání s nekonečnem. Tento prožitek je nesmírně křehký, éterický a začíná v tichém šepotu zklidnění se a neutuchajícího pokoje. Začíná v modlitbě či meditaci. Pokud se nenaučíte trpělivosti a disciplíně, těžko na sobě můžete pracovat, měnit sebe i svět.

Modlitba není mumlání nesmyslných slov a meditace není jen zírání do prázdna

Modlitba opravdu není bezmyšlenkovité mumlání nesmyslných slov, které ani nevnímáte, ale otevření svého vlastního srdce věčné lásce, pozitivní energii, zdroji všeho, z čehož pramení celé naše stvoření. Modlitbou odpovídá naše srdce na lásku, kterou přijímá a dává. Modlit se znamená otevřít své srdce i mysl. Modlitba je touha po tom, abychom byli naplněni a následně uměli naplnit. Pokud spíše tíhnete k meditaci, (ostatně jsou to jen označující slova) nejde jen o zírání do prázdna, ale o cestu do svého srdce i do srdcí ostatních. A čím více krutosti a bolesti kolem sebe vidíte, tím víc lásky musí být ve vašich modlitbách a meditacích. Současně je dobré meditovat při budování fyzické kondice a být připraveni se kdykoliv bránit. Štěstí přeje připraveným. A je dobré propojit připravenost těla s myslí.

Napsat komentář