Všichni se rodíme s prázdnotou v srdci

V životě si každý vyslechne spoustu příběhů a spoustu jich sám odžije. Je třeba hodně poslouchat a naslouchat. Chudým i bohatým, úspěšným i zkrachovalým. Pak možná přijdete také ke zjištění a pochopení, že se všichni rodíme s obrovskou prázdnotou v srdci, s bolestným nedostatkem lásky a s nekonečnou žízní po něze. Všichni se snažíme tuto žízeň utišit láskou, kterou neustále dáváme svým nejbližším a usilováním o to, aby nám naši blízcí a společnost byli vděční a aspoň trochu to ocenili. Potřebujeme trochu té lásky dostat zpět.

Uhasit žízeň spalující do morku kostí

Snažíme se tu obrovskou žízeň, která nás spaluje až do morku kostí, mnohdy zahnat požitkářstvím a materiálně, ale uhasit se nám ji bohužel nikdy nepodaří. Pokud v nás ale přirozeně existuje tak velká žízeň a tak velká prázdnota, pak tam určitě existuje současně i zdroj, který nás dokáže naplnit. A původ tohoto zdroje můžeme sice vnímat a nazývat jej jakkoliv, ale prostě tam je.

Pomůžu si následujícími řádky a možná poznáte, odkud pramení:

„Kdo by nás mohl odloučit od lásky? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od lásky.“

Najít vnitřní vyrovnanost a klid

Jestliže se vám podaří najít vnitřní vyrovnanost a klid, a pokud vás ovládne životodárná energie a láska, nevyhnutelně se objeví i vaši nepřátelé. Ovšem spíše než oni porazí vás, budou poraženi oni sami. Pokud máte vlastní stabilitu, i když přicházejí ze všech stran, nakonec budou rozptýleni. Tváří v tvář vašemu klidu a síle pozbudou i vaši nepřátelé jakékoliv moci. Rozpustí se jako vosk, když se ho dotkne oheň. A v tom případě se není třeba obávat toho, kdo je určen k jasné porážce.

I když pak budete muset kráčet nejhustšími temnotami, nebudete se bát žádného zla, budete si jisti sami sebou. Porazíte celý pluk démonů. Před vaší sílou padnou po celých šicích, ať už se nachází na jakémkoli místě. Budete osvobozeni od jakéhokoli strachu a naleznete v sobě sílu bojovat i milovat.

 

Napsat komentář