Životní styl a my

Životní styl zahrnuje formy našeho dobrovolného chování v životních situacích, které si individuálně vybíráme z různých možností. Mezi základní prvky životního stylu patří naše výživa, fyzická aktivita, práce, koníčky, sociální vztahy, sexuální aktivity i odolnost vůči stresu.

Slovní spojení zdravý životní styl je skloňované na každém kroku. Čím je životní tempo rychlejší, tím je zdravý životní styl důležitější, ale i složitější. Nedodržení zdravého životního stylu si vždy vybere svou daň. Ať chceme nebo ne, ignorováním základních správných zásad zdravého životního stylu se kvalita našeho života prostě výrazně snižuje. Přicházejí nemoci, nižší kondice a zkracuje se délka života.

Charakteristikami zdravého životního stylu by měla začínat v nepřítomnosti kouření, alkoholu a drog. Měla by jít ruku v ruce se správnou výživou, dostatkem pohybu, bez stagnace, bez nadměrné psychické zátěže, za to v dobrých mezilidských vztazích.

Materiální aspekt našeho životního stylu odpovídá spíše pojmu životní úroveň. Jde o jakési ekonomické vymezení, kde je indikátorem kvality vybavenost a spotřeba v našich domácnostech i naše osobní spotřeba. Kvalita života je pak vztahována na úroveň společnosti i na úroveň jedince.

Obsah pojmu kvalita života je mnohem širší než jen životní úroveň. Kvalita života se vztahuje na celkovou úroveň dané společnosti a vypovídá o kulturním stylu našeho života v ní. Jistou roli hraje i kvalita vzdělání a vrozená inteligence, což jsou dva rozdílné pojmy a nutně nemusí jít ruku v ruce.

Kvalita života vztahována na úroveň jednotlivce je o naplnění jakéhosi smyslu života, dosažení nezávislosti, soběstačnosti, o soukromých vítězstvích, které jsou pak základem pro vytváření partnerských a synergických vztahů s okolím, předpokladem seberealizace i společenského uznání.

Nezměníme sice své pohlaví, věk a genetické dispozice, ale úpravou životosprávy a realizací principů zdravého životního stylu můžeme své zdraví zcela zásadním způsobem ovlivnit. V současné době jsou v západní zemích takzvané vyspělé civilizace pro kvalitu a délku života limitující i civilizační onemocnění, všudypřítomný stres nebo zaměření na výkon. Žijeme plitce a bez prožitku.

Napsat komentář