Vztahy se mění a už ani zdaleka nevypadají, jako dřív. Objevuje se zde další název nazývající nový životní styl ve vztazích. Po singl a mingl, nebo kamarádství s výhodami, je zde polyamorie. Životní styl, kdy nejde o striktní monogamii, ale život v otevřeném vztahu tří a více jedinců. Polyamorie ale rozhodně není pro každého.

Polyamorie se doslova překládá jako mnoholáska. Zní to tak trochu podivně a pro mnoho lidí zcela nepřípustně. Pro zastánce polyamorie je základním projevem svobody možnost si vybrat, kolik lidí si dovolíme mít rádi. Žádný ze vztahů zde není dominantní nebo oficiální. Možná jde tak trochu o veřejné přiznání mileneckých vztahů. To vše se praktikuje se souhlasem všech zúčastněných v daných vztazích. Jde o možnost mít několik milostných vztahů, aniž by byly někým chápány, jako podvádění.

Polyamorie versus polygamie

Nejde o jakýsi nekonečný harém. Zastánci polyamorii chápou jako životní styl. Nejde o to, zda se jedná o ženu nebo muže. Jen tito zastánci udržují dva a více souběžných vztahů. Přitom spolu nemusí nutně žít ve stejné domácnosti, nebo v rámci jakési komunity. Všichni zúčastnění ale vždy o sobě navzájem vědí a vzájemně se respektují. Každý může žít ve svém bytě.

Polyamorie versus nevěra

Otevřené vztahy jsou překvapivě mnohem více založené na důvěře. Určitě mnohem více, než tradiční manželství. Možná se tak vědomě vyhýbají zastánci tohoto soužití nevěře. Odpadá tedy spousta výčitek a vyhrocených situací. Jde o respekt práva člověka milovat více než jen jeden protějšek. O monogamních svazcích se vedou dlouhá léta časté diskuze. Stále se polemizuje nad tím, zda je tento stav přirozenější než soužití ve vícečetných vztazích. To, že možná nedokážeme milovat jen jednoho člověka naznačuje spousta výzkumů, stejně jako mnoho rozchodů a rozvodů z důvodu nového zamilování. Jde o to, co daným lidem vyhovuje. Pokud se cítíte pohoršeni, s tímto stylem stejně nic nenaděláte. Zde si máme jen Polyamorii představit, nejde o to, ji přijmout.

Polyamorie versus sex

Odpůrci otevřených vztahů často poukazují na to, že je důvodem několika souběžných vztahů pouze sex. Zastánci polyarmorie se ale shodují, že mnohem více než o sex, jde v těchto souběžných vztazích o emocionální naplnění. O jakousi vnitřní potřebu uspokojit veškeré aspekty svojí osobnosti. Cítí se klidnější a svobodnější. Možná tak opadá i strach z opuštění a z toho, že člověk zůstane sám.

Polyamorie versus vztahy

Polyamorie přináší možnost opustit úporné hledání toho dokonalého partnera. Nikdo totiž nemá všechny vlastnosti, které bychom si přáli u svého partnera mít, nebo je marně očekáváme. Proto se zdá zastáncům tohoto životního stylu mnohem férovější najít si otevřeně dalšího partnera, který naplní touhu a vyplní prázdnotu. Nechtějí pokrytecky předstírat, že jim něco nechybí a že jsou šťastní, nebo nechtějí podvádět a scházet se potají. Polyamorie ale rozhodně není pro každého. Vždy také hrozí, že se někdo opravdu zamiluje a nebude už schopen tento stav snášet. Nic totiž není dokonalé.

Vložit komentář

Komentáře