Mladí lidé bohužel neovládají práci s novými technologiemi, i když vyrůstají v digitálním světě. Ovládají internet a běžné aplikace používané na smartphonech. Dovednosti využitelné v pracovním procesu jim ale často chybí.

Připravenost absolventů do reálné praxe i v oblasti základních IT znalostí pokulhává. Často nezvládají běžné kancelářské programy ani zásady bezpečnosti. Nastupující generace má znalosti pro běžný digitální život, ale nemá dovednosti na trh práce.

Chabé digitální dovednosti

Při porovnání digitálních znalostí z výsledků v mezinárodní certifikaci IT znalostí a dovedností ECDL vyplývá, že Češi podceňují význam přenositelných digitálních dovedností. Jedná se o obecné znalosti základních zákonitostí hardware a software, uplatnitelných bez ohledu na pracovní pozici, kvalifikaci a typ využívaných IT prostředků. Nevyučují se ani na školách.

Největší mezery

Největší mezery máme v oblastech IT bezpečnosti, což činí asi 24 % a v práci s kancelářskými programy, což činí 23 %. Umíme využívat služeb internetu a komunikace. Mladé lidi provází neznalost základních kancelářských programů, především jde o Excel. Uživatelskou úroveň prokáže asi jen 20 % lidí.

Aktivní způsob komunikace

Mladí lidé také moc neovládají aktivní způsob komunikace. Co se nevejde do lajku nebo SMS, je prostě potíž. Mladí uchazeči také společnosti zpětně sami nekontaktují. Očekávají, že se o ně společnosti poperou. Těžké je zaměstnance získat, vyškolit a pak si je udržet. Mladá generace se už nežene tak za penězi bez volného času. Preferují kreativní prostředí, firemní kulturu a snaží se skloubit pracovní a osobní život. Vyžadují časovou flexibilitu. Často si ale neuvědomí, že nemají co nabídnout, protože neoplývají základními dovednostmi.

Caritas CARES

Z nejnovější zprávy Caritas CARES, sestavené na základě statistických dat a zkušeností lidí pracujících v terénu vyplívají i další údaje. Přes 80 sociálních pracovníků Charity Česká republika pracující s mladými lidmi přinesla alarmující výsledky. Mladí lidé jsou často zadlužení, objevuje se bezdomovectví díky nedostupnému bydlení. Jde o klíčové problémy České republiky úzce související s chudobou a sociálním vyloučením mladých lidí se společnosti. Nejvíce ohroženou skupinou jsou mladí rodiče samoživitelé.  Zpráva navrhuje zákonodárcům a institucím, jak problémy řešit.

Zpráva Caritas CARES

Zpráva doporučuje institucím zejména odstranění legislativních bariér, které brání v oddlužení a demotivují k řádně placené práci. Rodiny potřebují dostupné bydlení, ale koncepce sociálního bydlení není dokončena. Dál je třeba zajistit stabilní vyplácení výživného na děti. Sociální dávky však nejsou trvalým řešením. Je těžké, aby se lidé žijící na okraji, začlenili zpět do společnosti.

Vložit komentář

Komentáře