Předpokládejme, že jste se rozhodli pro vlastní rodinný dům. Pokud máte předchozí zkušenosti či důvěru, že to zvládnete, můžete věc buď zcela nebo částečně řešit svépomocí, nebo nechat vybranou firmu pustit se do stavby na klíč. Podle vašich finančních a časových možností mohou mít obě varianty své výhody a my se je pro vás společně s možnými úskalími pokusíme shrnout.

Stavba na klíč: dražší, zato snazší

Přenecháním svého projektu pouze jediné firmě se můžete dočkat celé řady pozitiv, které však budou vykoupeny poněkud vyšší cenou. Patří mezi ně například:

  • Rychlá stavba v předem stanoveném termínu
  • Jednotná záruka i snadná komunikace pouze s jedním subjektem
  • Je jasno v nepřímých nákladech i extra pracích
  • Ušetříte na DPH

RYCHLÁ STAVBA V PŘEDEM STANOVENÉM TERMÍNU

Čas, který byste na stavbě svépomocí strávili, by byl pravděpodobně několikanásobkem času, za který stihne práci odvést firma. Pokud se navíc nebudete stavbě věnovat takříkajíc na plný úvazek a budete se ji snažit ladit se svým zaměstnáním, hrozí vám navíc, že nebudete moci být na místě právě ve chvíli, kdy to bude nejvíce potřeba. Volbou řešení na klíč máte jistotu předem stanoveného termínu dokončení, vaše bydlení se tak nebude zbytečně protahovat.

JEDNOTNÁ ZÁRUKA I SNADNÁ KOMUNIKACE

Při práci svépomocí jednáte s mnoha subdodavateli zvlášť. Čím více jich do rovnice vstoupí, tím je větší riziko, že některý z nich (či více) něco zkazí, zpozdí se či něco nedodá včas a tím třeba zcela rozbije harmonogram prací. Rázem tak máte na krku složité jednání se zbývajícími řemeslníky nanovo. Volbou jednoho dodavatele přenecháváte veškeré starosti s chováním subdodavatelů pouze jemu. Případné komplikace i náklady spojené s eventuálními opravami chyb, ale i třeba s krádežemi materiálu či techniky, jdou na jeho účet.

JASNO V NEPŘÍMÝCH NÁKLADECH I EXTRA PRACÍCH

Každá stavba si zpravidla žádá další dodatečné náklady, s nimiž často svépomocní stavitelé nepočítají. Zajištění kontejneru na odpad i jeho odvozu, mobilní WC, zabezpečení veškeré techniky i materiálu před krádeží a mnoho dalšího – to jsou peníze i starosti navíc, které vám řešení na klíč ušetří. Totéž platí i o takzvaných extra pracích, které často někteří řemeslníci do své nabídky nezahrnují. Často vám tak k účtu za práci samou může přibýt ještě samostatný účet za dopravu, k účtu za fasádu ještě extra účet za lešení a tak dále.

UŠETŘÍTE NA DPH

V případě, že se rozhodnete svěřit jediné firmě, máte podle zákona možnost uplatnit nižší, tedy 15% DPH. Ti, kdo se do práce pouští svépomocí, musí pro materiál a některé další položky stavby počítat s DPH vyšším. Včas se informujte o detailech daňové sazby při stavbě domu.

Řešení svépomocí znamená zpravidla pečlivost, úsporu i dobrý pocit

Řada lidí se nakonec rozhodne převzít zodpovědnost za své bydlení do svých rukou. Ačkoliv jde o variantu náročnější na čas i nervy, odměnou mohou být následující benefity:

  • Citlivost k detailům
  • Významná úspora
  • Pocit z dobře odvedené práce

CITLIVOST K DETAILŮM

Vědomí, že pracujete na vlastním, dělá divy. Zatímco pro firmu jste leckdy jen další položkou a drobné detaily tím pádem často přechází a zanedbává, při práci svépomocí tvoříte svůj domov. Poctiví tak budete nejen sami, ale budete tutéž kvalitu jistě vyžadovat i od jednoho každého subdodavatele.

VÝZNAMNÁ ÚSPORA

Je asi hlavním důvodem rozhodnutí stavět svépomocí. Pakliže se ve stavebnictví trochu vyznáte a nebudete na některé práce muset najímat subdodavatele, může se jednat o úsporu opravdu významnou, ačkoliv dáte pravděpodobně o něco více za materiál. V krajním případě ušetříte až polovinu oproti dodání domu stavební firmou.

POCIT Z DOBŘE ODVEDENÉ PRÁCE

Je k nezaplacení. Díky nadřeným hodinám, které stavbě obětujete, získáte vůči svému bydlení zcela novou perspektivu, než jakou byste měli při pouhém předání klíčů od práce, na níž jste se nepodíleli. Hrdost na svůj vlastní domov je veličinou, kterou nelze zvážit ani spočítat, ale přesto může vztah k bydlení zcela proměnit.

Pakliže jste se rozhodli pro stavbu na klíč, jaké výhody tohoto řešení byste zdůraznili vy? Jestli sázíte pouze na vlastní zručnost, co vás vede k tomuto řešení? Pakliže se ve stavbě vyznáte, podělte se s ostatními o své zkušenosti v komentářích!

Vložit komentář

Komentáře