Vyhoření je syndromem dneška. Stav extrémního vyčerpání, silného poklesu výkonnosti a psychosomatických obtíží. Co způsobuje syndrom vyhoření?

Nejčastějšími příčinami jsou konflikty různých rolí a nejasnosti v hierarchických strukturách, nedostatečná podpora od nadřízených, přílišná a nenaplněná očekávání, nedostatek sebevědomí, vztahové konflikty, nadbytek práce a zodpovědnosti, touha po dokonalém plnění úkolů, ale i mobbing na pracovišti. Dále je to nedostatečná nebo zkreslená zpětná vazba, nejasně rozdělené úkoly a kompetence, vysoká konkurence, špatné pracovní podmínky, jednotvárná práce, stres, vysoký tlak na výkon, pochybnosti o vlastních schopnostech, existenční obavy i strach z profesního selhání.

Syndrom vyhoření

Prodlužují se období vyčerpanosti, objevují se výkyvy nálad, člověk není schopen si opravdu odpočinout, špatně spí, často se budí a mnohem snáz podléhá infekcím. Chronická únava může vést až k naprosté ztrátě sil. Objevují se deprese a duševní poruchy, nezájem, apatie a neschopnost rozhodovat. Pocit marnosti a nekonečného života beze smyslu.

Prevence

Je třeba zjistit, co nám činí potíže, co nám vadí, co neumíme, čemu nerozumíme a co nás vyčerpává. Naučit se chovat svéprávně a dospěle. Umět klást otázky, vznášet připomínky a umět říkat i ne. Naučit se aktivně odpočívat, pravidelně se hýbat, chodit do přírody, nelitovat se, neuzavírat se a naopak začít jednat a měnit. Hlavně umět vypínat internet a odkládat chytré telefony. Syndromem vyhoření dle psychiatrů trpí každý pátý Čech, 2/5 mileniálů a u generace Z nebo M se to zvyšuje.

Generace

Období, kam jednotlivé generace spadají se v médiích často liší, proto jsou uvedené roky spíše orientační.

  • Tichý tradicionalisté (1925-1945) preferují osobní komunikaci. Počet 6 milionů osob.
  • Baby Boomers (1946-1964) upřednostňují konferenční schůzky. Je jich 23,5 milionu.
  • Generace X (1965-1982) preferuje autonomii a fyzický prostor pro práci. Je jich 56,5 milionu.
  • Mileniáni – generace Y (1983-1999) upřednostňuje email a text před osobním setkáním. Počet 46,8 milionu.
  • Generace Z (od roku 2000) nebo generace M a generace I, tedy internetová generace či děti nového tisíciletí již vnímají technologie jako podstatné pro komunikaci. Počet 1,27 milionu.

Generace Y a Z

S mladými lidmi se z generace Y a Z se musí pracovat jinak. Jsou nedostatečně zralí a náchylní k syndromu vyhoření. Neumí naplno pracovat na problému, když jim to nejde. Často volí útěk, odchází jinam, nebo volí útok a neumí přijmout zpětnou vazbu. Doporučuje se laskavý, trpělivý, empatický přístup s častou zpětnou vazbou, na kterou čekají. Zabírají netradiční přístupy, za které pokládají odborníci třeba procházky v přírodě. Odklon od ní k technologiím se považuje za hlavní problém. Je to naprosto logické, jen to lidé nechtějí vnímat. Internet je prostě třeba umět vypnout i s mobilem.

Generace Y a Z požadují flexibilnější úvazky

V jejich výchově místo disciplíny již vládla volnost a tzv. demokracie. Neumí si organizovat čas a mít pevný harmonogram. Jsou naučení, že mohou, ale nemusí. Požadují flexibilnější úvazky, které jim umožní skloubit profesní a soukromý život. V určitých profesích je tento přístup ale prakticky nemožný. To také souvisí s tím, že tyto generace rukama pracovat neumí ani nechtějí, což bude velký problém do budoucna. Technologie totiž pevně dané mantinely a dostatek zájmu rodičů nenahradí.

Vložit komentář

Komentáře