Jak využíváme vakuum v automobilovém průmyslu?

vyveva,vývěva,vývěvy,vakuum

Napadlo vás někdy, v kolika různých situacích při výrobě automobilu se využívá obyčejné vakuum, tedy vzduchoprázdno? Mocná síla vakua se využívá pro odmašťování, otryskávání, vstřikování plastů, sušení i pokovování. Povím vám o některých možných způsobech využití vakua v automobilovém průmyslu.

Výroba automobilů je dnes z velké části automatizovaná a robotizovaná. Byli to ale lidé, kdo vymyslel všechny ty technologie, které toto umožňují. Na co všechno v automobilových továrnách využíváme vakuum?

Pro ujasnění: Slovem vakuum se označuje prostor, kde je velmi malá hustota částic. V praxi jde o prostor, v němž je nízký tlak plynu.

Odmaštění pomocí vodokružných vývěv

Například vodokružná vývěva s maximálním vakuem 33 mbar se využívá k čištění a zbavování oleje. Tento typ vývěv je odolný vůči nečistotám, používá se k čištění kovových i gumových dílů. Nenahraditelným pomocníkem je zejména při čištění a sušení těžko dostupných míst, jako jsou slepé či skryté prostory. A jak proces funguje? Vývěva vytvoří vakuum za zvýšené teploty, a až tlak klesne pod bod varu, odpaří se kapalina a díly jsou suché.

Pokovování plastů či kovů

Mnoho součástek je třeba opatřit odolným kovovým povrchovým filmem. Toho se dosahuje kombinací vývěv ve speciálních komorách. Výrobek či součástka k pokovení se vloží do komory a vývěvou či vakuovým systémem se vytvoří vakuum. Dále se v komoře nechá odpařit materiál, který chcete na povrchu. On se následně odpaří a na výrobku vytvoří tenkou vrstvu.

Roboti, dopravníky a CNC stroje

Mnohé stroje nahrazující lidskou práci potřebují ke své práci podtlak a přetlak. Například v takových CNC strojích se typicky vyskytují rotační vývěvy, které tam vytváří podtlak, aby bylo možné uchopit výrobek. Výhodou je, že upnutí s použitím vakua nezpůsobuje deformaci výrobku. Mimochodem vždyť i obyčejná přísavka funguje na principu vakua.

Napsat komentář