Pro koho je pojistka na blbost v zaměstnání?

S termínem pojistka na blbost se zřejmě v životě setkal každý. Jsou neovlivnitelné události, které se mohou v životě přihodit, mohou však mít dalekosáhlé následky. Právě takové pojištění v běžném životě může důsledky zmírnit. Obdobně funguje pojistka na blbost v zaměstnání, protože ani tam se člověk nehodám nevyhne, v případě vzniku škody ale tato pojistka pokryje škody zaměstnavateli.

Pojištění občanské odpovědnosti

Rozsednuté brýle spolusedícímu u stolu, vylitá limonáda do drahého mobilního telefonu, sražená váza v obchodě, vytopení sousedů nebo spadlé rampouchy na střechu drahého vozu. Přesně tyto případy kryje pojištění proti blbosti, většinou bývá součástí majetkového pojištění domácnosti nebo nemovitosti a kryje způsobené škody v běžném občanském životě. Pojistka se vztahuje na celou rodinu a má celosvětovou platnost.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Z obdobných principů vychází také pojištění odpovědnosti zaměstnance. To řeší způsobené škody zaměstnancem svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovně-právním vztahu. Při vámi způsobené škodě má zaměstnavatel podle zákoníku právo po vás vyžadovat náhradu škody, částka však nesmí převýšit 4,5násobek průměrného měsíčního výdělku. Při měsíčním příjmu 20 tisíc korun tak může zaměstnavatel požadovat maximálně 90 tisíc korun.

Počítejte se spoluúčastí

To rozhodně nejsou malé peníze a výdaj ve výši 4,5 mzdy může být pro mnohé rodiny v dobách napjatých rodinných rozpočtů likvidační. Sjednáním daného pojištění se obdobným problémům zcela vyhnete, v rámci produktu je totiž pouze nízká spoluúčast. Pojištění má také celosvětovou platnost a je tedy obzvláště vhodné pro ty, kteří jezdí často na služební cesty. Speciální tarif je také určený pro řidiče nebo pro zaměstnance, kteří mohou využívat služební auto pro osobní cesty a účely.