Balík ze zahraničí – bude vás něco stát? Přečtěte si, jak je to v takových případech s platbou cla a DPH

Balík ze zahraničí

Pokud jste příjemcem balíku ze zahraničí, můžete si za jeho dodání ještě připlatit. O jaké případy se jedná a na jakou částku vás může balík přijít – o tom všem a ještě mnohém dalším pojedná tento článek.

Není balík ze zahraničí jako balík ze zahraničí. Ty z EU jsou zadarmo

Desítky a stovky tisíc balíčků denně prochází v Česku rukama kurýrů a doručovatelů pošty i dalších soukromých firem – a značný podíl zásilek přitom tvoří ty ze zahraničí. Třeba jen o Vánocích 2018 mířily do Česka dárky z Číny za 380 milionů korun. Jak je to ale v takových případech se cly? V první řadě si mohou oddechnout ti, kterým přichází balík v rámci EU – clu totiž podléhají jen zásilky, které přichází zpoza hranic Evropské unie.

Jak je to s ostatními zeměmi?

Ačkoliv balíků v rámci EU přichází do Česka nejvíc, ostatní země, zejména pak Čína s jejími levnými e-shopy, nezůstávají o moc pozadu. Čínské obchody navíc nabízejí svým klientům poštovné zdarma, na což řada z nich slyší. Z celních poplatků to ale ještě vaši zásilku vyjmout nemusí. Vše záleží na ceně zboží, které si necháváte zaslat.

Zásilky z třetích zemí prochází nejprve celním úřadem, kde jsou posouzeny.

  • Pakliže je hodnota zásilky nižší než 22 EUR, je osvobozena jak od cla, tak od daně z přidané hodnoty a předána k další přepravě. Do hodnoty zásilky se nezapočítává cena poštovného, pouze cena zboží jako takového.
  • Balíčky v hodnotě od 22 do 150 EUR jsou pak podrobeny dani z přidané hodnoty, ale není nutné za ně platit další clo. Ale pozor – u těchto cennějších zásilek se do DPH započítává i cena poštovného.
  • Vše v hodnotě nad 150 EUR (zde se opět míní “čistá” cena zboží) pak podléhá jak DPH, tak clu. Obojí se pak platí z ceny zboží + poštovného.

Pozor, některé druhy zboží nejsou zproštěny cla ani DPH i v případech, že jejich hodnota nepřekračuje 22 EUR. Týká se to především

  • Alkoholu
  • Tabáku a tabákových výrobků
  • Toaletních vod a parfémů

Jak je to s konkrétní výší cla, se pak můžete dozvědět na webu České celní správy.

Důležité není ani tak kde kupujete, jako odkud vám zboží pošlou

Pokud objednáváte zboží od mimoevropské společnosti, která má nicméně svůj evropský sklad, odkud balíček vyrazí, bude zásilka brána jako zásilka z EU. Platí to ale i obráceně. I zboží objednané na evropském obchodě, které nicméně přijde ze skladu nacházejícího se vně Evropské unie, se počítá jako zboží ze třetích zemí. Mějte to proto na paměti!

Zboží jako dárek

Pokud přijímáte balíček od soukromé osoby jako dárkovou zásilku, je situace opět trochu jiná. U zboží, které není klasifikováno jako zboží obchodní povahy, vám odpadá povinnost platit clo a DPH i tehdy, pokud jeho hodnota přesahuje 22 EUR. Limit je v těchto případech stanoven na 45 EUR.

Výjimku mají v takovýchto případech do určité míry dokonce i výše zmíněné tabákové a alkoholové výrobky. V množství desítek kusů jsou tolerovány cigarety, doutníky a doutníčky, co se alkoholu týče, ten je tolerován do množství jednoho litru. 50 gramů parfému či 250 ml toaletní vody pak také nepodléhá nutnosti nic platit. Vše, co přesahuje hodnotu 45 EUR, pak již také podléhá dani i clu.

Mnohé čínské e-shopy se snaží těchto skulin využít a své zboží zaslat jako “dárek”, či jeho cenu podhodnotit tak, aby se vešla do 22 EUR. Podobné praktiky jsou nicméně celní správě známy, a objednávající se může vystavit riziku pokuty či dodatečné platby, pokud se takový podvod prokáže.

Máte i vy nějakou zkušenost s balíky ze zahraničí mimo Evropskou unii? Museli jste platit clo či DPH a na kolik v tom případě vyšlo? Popsat své zkušenosti můžete v komentářích!