Jak se učit rychle a efektivně

V dnešní době je třeba se rychle přizpůsobit neustále se měnícímu prostředí. Jedna z věcí, kterou momentálně řešíme je naučit se rychle a efektivně učit. Ani zdaleka se to netýká jen školáků a studentů. I dospělí jsou v situaci, která po nás vyžaduje bravurní schopnost přizpůsobivosti, improvizace a proniknutí do nových problémů.

Vždy připraven aneb ve zdravém těle zdravý duch

Studium a učení jde mnohem snáz, pokud jsme v dobré psychické a fyzické kondici. Základem je kvalitní a dostatečně dlouhý spánek, aby mohl mozek správně pracovat na plné obrátky. Důležitá je i zdravá, vyvážená a pestrá strava v pravidelných dávkách. Pro mozkovou činnost je nutný i dostatečný příjem tekutin. Sázejte na neperlivou čistou vodu. Výborné je i fyzické cvičení a pravidelný pohyb, které vedou k disciplíně, vytrvalosti, dobré kondici a imunitě. Mnoha studiemi bylo zjištěno, že právě dobrá fyzická kondice zvyšuje rychlost a schopnost učit se.

studium
učení

Ve správné chvíli na správném místě

Pro studium, učení i práci si vyhraďte svůj prostor, kde vás nic a nikdo nerozptyluje a neruší. Místo, kde se dokážete v klidu soustředit a vstřebávat nové informace. Svůj osobní prostor si ukliďte, ať neztrácíte čas hledáním a působí na vás harmonie okolí. Klidně si na chvíli vypněte mobil nebo celý internet, ať nekoukáte na zprávy, emaily a sociální sítě. Preferujte ticho, ať se můžete soustředit. Pokud vám to vadí, pusťte si jen tichou hudbu bez textu. Pro lepší koncentraci si dobře vyvětrejte, ať vás probere čerstvý, chladnější vzduch a lépe se vám pracuje. Pokud jde o to se něco naučit a zapamatovat si to, učte se na více místechEliminujete závislost mozku na prostředí a lépe si vše vybavíte kdekoliv.

Sám sobě manažerem aneb žádný chaos v hlavě

Všechno je na nás a začíná v naší hlavě. Rozhodujícím faktorem není ani tak inteligence a přirozený talent na zapamatování informací, ale odhodlání a chuť se něco naučit. Disciplína, pevná vůle i schopnost neodkládat učení a práci na jindy. Neprokrastinovat, nelelkovat, neupadat do lenošení, ale doopravdy se do problému ponořit a vytrvat. Každý z nás má jiný styl práce i učení. Někomu vyhovuje čtení textu nahlas, jiný si to raději pustí do sluchátek ze zvukového záznamu. Opakování je matka moudrosti a odborníci doporučují vše kombinovat.  Pište si poznámky, využívejte mnemotechnické pomůcky, lepte si papírky po bytě, experimentujte a nevzdávejte se, ať zjistíte, co je nejlepší právě pro vás.

učení
učení

Dílčí cíle aneb po krůčcích to jde lépe

Učte se i pracujte průběžně. Je to mnohem efektivnější než biflování a dohánění práce na poslední chvíli. Pak totiž naučené informace i mnohem rychleji zapomenete a nelze stavět na předchozích vědomostech a poznáních. Každý den půl hodiny je lepší než se odvařit během jednoho dne. Rozkouskujte si učení i pracovní úkoly na menší části a opakujte je ve správných intervalech. K nejlepšímu zapamatování si učivo zopakujte hned po naučení, za týden i měsíc. Udělejte si test, který je jednou z nejefektivnějších metod učení. Pokuste si vybavit, si během dne to, co jste si zapamatovali.

Míchejte, kombinujte a nenechte mozek zahálet

Mnohem lepší je při učení i práci promíchat různé předměty a úkoly. Mozek dostane šanci vytvářet spojení, které by si jinak nebyl schopen vytvořit. To nám pomáhá si informace lépe pamatovat. Využijete rovnoměrně nejrůznější části a funkce mozku. Nebudete tak rychle unavení a vyčerpaní. Více zvládnete, lépe se vše naučíte a dané problémy i látku lépe pochopíte. Čím více je zdrojů, tím více je úhlů pohledu na dané učivo či úkol. Každý zdroj nás nutí přemýšlet trochu jinak, naučíte se propojovat informace a na vše si později lépe vzpomenete.

Napsat komentář