Život bez stresu, frustrace a zklamání

stres

Život bez stresu, frustrace a zklamání vyžaduje nastavení pevných hranic. Získat rovnováhu v osobních, rodinných i pracovních vztazích vyžaduje selekci a organizaci. Musíte si určit, co jste schopní tolerovat a co už je na vás prostě moc.

Pokud se chcete zbavit pocitů beznaděje, frustrace a zklamání, nebo pocitů, že vás někdo využívá, vůbec si vás neváží, neocení vaši práci, necítíte vděčnost ani respekt a navíc ani základní slušnost, je jen na vás, jak s tím naložíte. Musíte zadat hranice k tomu, co si k vám okolí ještě vůbec může dovolit, jinak se budete stále trápit. Někdy musíte třeba i změnit práci.

dvoulůžková manželská postel
dvoulůžková manželská postel

Přirozený respekt

Pokud vás někdo nerespektuje, pravděpodobně ani vy sami nerespektujete sebe. Lidé si k vám většinou dovolí to, co jim dovolíte vy sami. Proto musíte nastavit pevné hranice tam, kde začíná vaše osobnost a druhá už končí. Ujasnit si cíle, potřeby a požadavky. Pomocí mantinelů si ochráníte vlastní identitu. Pak se vám život nemůže zhroutit jako domeček z karet. Je třeba se přestat neustále podřizovat potřebám ostatních a začít se prosazovat.

Co vám přinese stanovení hranic

Už nebudete poslouchat jiné, kteří vám říkají, co nemáte a máte dělat, co si máte a nemáte myslet, nebo jak se máte a nemáte chovat. A i když vám to budou tvrdit, budete mít jasno a uděláte si to po svém. Naučíte se rozlišit své pocity a emoce od požadavků jiných. Nenecháte se obviňovat za chyby jiných a přestanete trpět pocity méněcennosti a beznaděje. Naučíte se vnímat, za co můžete a za co už ne i co je pro vás opravdu důležité.

K čemu vede ujasnění cílů

Naučíte se vnímat sami sebe, co je vám příjemné a co ne. Nebudete cítit naštvanost, tlak, stres, beznaděj, lítost a zklamání. Většinou ani únavu a sklíčenost. Naučíte se vybírat a nenecháte se vmanipulovat do nepříjemných úkolů i situací. Pokud si budete plnit své povinnosti a budete spolehliví, získáte i přirozený respekt ostatních.

Jak se obléknout na pohovor a udělat na zaměstnavatele skvělý dojem
Jak se obléknout na pohovor a udělat na zaměstnavatele skvělý dojem

Život jako celek

Tuto rovnováhu je třeba získat v partnerských, rodinných i osobních vztazích, mezi přáteli, kolegy, klienty, nadřízenými i podřízenými. Vztahy se zlepší, budete v pohodě, získáte více volného času a díky klidu pravděpodobně vyděláte i více peněz. Je třeba se naučit odmítat zdvořile a bez špatného svědomí. Prostě někdy říkat ne.

Asertivita a empatie ruku v ruce

Při získávání pevné půdy pod nohama a nastavování mantinelů však nesmíte sobecky myslet jen sami na sebe. Nelze chtít získávat prostor pro sebe na úkor druhých. V partnerských vztazích nejde o dominanci, ale o toleranci, vstřícnost a sounáležitost. V práci zase musíte plnit úkoly, pokud to chcete po jiných.

Neústupnost versus kompromis

Jakmile budete sdělovat svůj názor, dělejte to, klidně, mile a věcně, ale současně si trvejte na svém. Naučte si své odmítnutí pomocí argumentů obhájit. Buďte současně naklonění tomu udělat kompromis, pokud vás nebude nijak zásadně omezovat. Hledejte cesty a způsoby, jak to udělat, nikoliv důvody, proč to nejde.

Mobil dokáže nahradit spoustu jiných produktů
diskuse

Upřímnost a pevná vůle

Pokud už dopředu očekáváte, že se váš přístup nesetká se vstřícným přístupem, obrňte se klidem a disciplínou. Ujasněte si předem, jakého cíle chcete dosáhnout, proč chcete odmítnout, nebo kam jste ještě ochotni ustoupit. Najděte v sobě odvahu nesouhlasit a stát si za svým. Buďte klidní, upřímní a pevně rozhodnutí.

Naučte se vyjadřovat a vysvětlovat

Pokud najdete něco, co vám na druhém vadí, a víte, jak by se to dalo zlepšit, naučte se to diplomaticky říct a vysvětlit. Současně navrhněte způsob, jak lépe komunikovat a být přitom oboustranně v pohodě. Buďte ale připraveni i na to, že s arogantním a sebestředným jedincem se prostě nedomluvíte. Někdy je třeba změnit přátele nebo práci.

Běh na dlouhou trať

Počítejte s tím, že je to běh na dlouhou trať. Všichni si obtížně zvykáme na změny a jsme citliví na upozornění na chybu. Vytrvejte, jednejte asertivně a s úsměvem. Myslete na své zdraví.

Napsat komentář