Moderní kapénková závlaha

zavlažování zahrady

V současné době, v suchých oblastech je nemyslitelné pro pěstování rostlin okrasných i produkčních, pracovat bez automatických závlah. Moderní automatický zavlažovací systém umožňuje optimální využití vody a hnojiv. V zelinářství pro navyšování produkčních schopností je nejvhodnější tzv.  kapénková závlaha.  Aplikovaná voda proniká ke kořenům rostlin přímo z potrubí, ve kterém jsou otvory s emitory-kapénkovači. Rostlinám hustě nasázeným na větších plochách, okrasným nízkým monokulturám nebo trávníkům více svědčí zavlažování pomocí rozstřikovačů. Tento typ systému automatických závlah způsobuje, že voda dosáhne k rostlinám v podobě lokalizovaného deště.

Automatické závlahy – výhody

Zavlažovací systémy nabízejí řadu výhod, které umožní racionálně využívat potřebnou vodu. Před tím, než investujeme peníze na automatické závlahy, je nutné si promyslet s ohledem k typu vegetace, složení půdy a distribuce vody, jaký typ automatických závlah bude odpovídající všem našim požadavkům, aby se dosáhlo nejlepšího výkonu. Existují dobré nástroje ke kontrole a řízení automatických závlah jako např. časovače, programátory, senzory deště a půdní vlhkosti. Ty musí být v souladu s poznatky nauky orografie, hydrologie apod. Technologie je mladá a neustále se vyvíjí, neboť byla vyvolaná touhou pokročilé sociálně-ekonomické společnosti. Již nejde o luxus, ale saturaci potřeby žít v čistém a kultivovaném životním prostředí.

Jednoduché zavlažování zahrady

Zavlažování zahrady rozstřikovačem je metoda, která se uplatňuje na větších plochách převážně okrasné zahrady s trávníkem. Uvolňuje se velký objem rovnoměrně řízené vody ve formě deště. Pokrývá celou oblast, kterou chceme zavlažovat, velmi dobře se kombinuje s jinými systémy automatizace provozu v zahradnictví. Výhodou je, že navenek působí velmi esteticky, protože zavlažovací technologie je uložena pod zemí.

Napsat komentář