Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, místo, kudy šla historie zemích českých a moravských

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha, často nazývána jen jako Svatovítská katedrála, je největším a nejvýznamnějším chrámem v Praze, který je zároveň součástí areálu Pražského hradu. Probíhaly zde korunovace mnoha českých panovníků a historické počátky této stavby sahají až do roku 925.

Historie výstavby katedrály

V roce 925 na místě dnešní katedrály Václav I. založil románskou rotundu, která byla zasvěcena svatému Vítovi, a nejspíše šlo o třetí kamennou stavbu na Pražském hradě.

Spytihněv II. dal roku 1060 namísto původní rotundy vybudovat trojlodní baziliku se dvěma věžemi, původní stavba totiž byla velikostně nedostačující. Samotná katedrála pak začala vznikat v době vlády Karla IV., a to pod vedením jeho dvou stavitelů – Matyáše z Arrasu a Petra Parléře. Za počátek této stavby je považován rok 1344, je však nutné zmínit, že katedrála dokončena nebyla – i když se o to mnoho českých panovníků posléze pokoušelo.

Ve druhé polovině 19. století začaly opravy původních částí a katedrála byla roku 1929 konečně kompletně dostavěna v novogotickém slohu. Roku 1997 byla zasvěcena svatému Vítovi, Václavu a Vojtěchovi.

Katedrála v Praze aneb svatý Vít, Václav a Vojtěch

Současnost katedrály

V současné době v katedrále probíhají bohoslužby, slouží jako pokladnice pro české korunovační klenoty a mauzoleum. Na jižní věži katedrály je zavěšeno sedm zvonů a každý z nich má své vlastní jméno. Nejstarší je zvon Václav, který pochází z roku 1542.

Nakonec jistě můžeme zmínit, že Svatovítská katedrála je místem velice významným pro české dějiny i obyvatelstvo a bezpochyby jde o stavbu, na které poznáme výšiny české architektury.

Navštivte tuto katedrálu

Pokud vás zajímá historie, určitě byste neměli přemýšlet nad návštěvou této katedrály. Co si takhle udělat výlet se svou rodinou a projet během jednoho dne více památek, včetně katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha? Sami poté uvidíte, jestli se vám tato v uvozovkách památka líbila či nikoliv. Myslíte si, že to není nic pro děti? Mýlíte se. Jen je potřeba to vyzkoušet.

Napsat komentář