Změna výše výživného – kdy k ní přistoupit?

Soudem jednou stanovená výše výživného není neměnná a jeho výši lze snížit nebo zvýšit právě v situaci, kdy dojde k významné změně poměrů u rodiče nebo dítěte. Jedná se o případy, kdy typicky výše výživného určená v době předškolního věku dítěte již neodpovídá jeho potřebám jako středoškoláka (neboť s věkem dítěte nejvíce rostou náklady typicky na stravu, oblečení a vzdělání), nebo se výrazně zlepší či zhorší majetkové poměry povinného rodiče (rodič získá nové výrazně lépe finančně ohodnocené zaměstnání).

Sporné jsou případy, kdy povinnému rodiči přibude nová vyživovací povinnosti na dalšího potomka – dle názoru některých soudů tato situace sama o sobě není důvodem, aby rodič úspěšně žádal o snížení výživného na starší dítě, soud k ní nicméně může při stanovování výše výživného přihlédnout.

Vždy ale platí, že jednou spotřebované (zaplacené) výživné se nevrací, a to ani tehdy, když dojde k jeho snížení. O snížení výživného také na rozdíl od jeho určení nebo zvýšení není možné rozhodnout předběžným opatřením, tedy dočasnou soudní úpravou do doby vydání rozhodnutí soudu ve věci samé. Řízení o přiznání výše výživného nebo jeho snížení či zvýšení je vždy osvobozeno od soudních poplatků.

A co dělat, pokud povinný rodič výživné hradit odmítá, ať už bylo u v jakékoliv výši?

Oprávněné dítě zastoupené druhým rodičem může podat exekuční návrh a výživné bude hrazeno z výtěžku exekuce. Vláda nedávno také schválila zákon o náhradním výživném – dávce sociální podpory, která by nahrazovala výživné určené rozsudkem až do výše 3000 Kč namísto povinného rodiče, který výživné neplatí. Zákon o náhradním výživném by měl vstoupit v účinnost v roce 2021. v každém případě je třeba zdůraznit, že neplacení výživného po dobu delší než čtyři měsíce je trestným činem zanedbání povinné výživy.

Napsat komentář