Jaká je cena povolení ESTA

ESTA je elektronický systém cestovní registrace, který zjišťuje, zda návštěvník splnil podmínky pro cestu do USA. Zvyšuje také bezpečnost bezvízového režimu. Vyvinulo jej Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA pro zautomatizování a zjednodušení vydávání povolení na cestu do země. Systém eliminuje vstup osobám, které by mohly představovat bezpečnostní riziko. Stránky ESTA jsou bezpečné a zajistí soukromí vašim údajům.

V minulosti byli cestující povinni vyplnit papírové tiskopisy v dopravním prostředku, které odevzdali při vstupu do země. Systém ESTA nahrazuje postupně tyto průvodky.

Poplatky za povolení ESTA činí 14 $, což je asi 289,50 kč, dle aktuálního kurzu. Z této částky 4 $ je nevratná částka za vyplnění formuláře a 10 $ daň na podporu cestování. V případě zamítnutí žádosti se vám 10 $ vrátí. Poplatek se platí se na stránkách  https://esta.cbp.dhs.gov/, kde si povolení vyřizujete, platba probíhá kreditní kartou.

Povolení systému ESTA vám nezajistí vstup do země, pouze povolení vstupu na palubu letadla. Vstoupit do USA můžete teprve, až vám úředník na celnici USA dá razítko do pasu.

Vyplnit žádost je povinné pro všechny občany zemí s bezvízovým stykem, kteří chtějí vycestovat do USA na obchodní nebo turistickou cestu, dlouhou maximálně 90 dnů. Platí i pro občany České republiky. Občané si často pletou lhůtu 90 dnů se třemi měsíci, je třeba striktně tuto lhůtu dodržet. Po překročení tohoto termínu vám hrozí, že vaše povolení ESTA bude zneplatněno a nedostanete další víza do USA. Pro delší cesty do Států si musíte zřídit Obchodní víza B1 a Turistická víza B2.

Podání žádosti

Žádost se vyplňuje na webových stránkách amerického Homeland Security, kde zodpovíte pár otázek. Je třeba tento úkon provést s předstihem, už když začnete plánovat cestu, jelikož schválení žádosti není vždy provedeno hned. Doba schválení se pohybuje od několika minut až tří dnů. 

Vaše žádost může být buďto odsouhlasena a můžete vyrazit. Po odsouhlasení běží lhůta dvou let, kdy můžete opakovaně vycestovat do USA. V případě, že vám během této doby končí platnost pasu, žádost je platná jen do konce platnosti vašeho pasu.

Žádost čekající na projednání trvá nejdéle 72 hodin.

V případě, že je vaše žádost neodsouhlasena, můžete to zkusit znovu po uplynutí deseti dní. Pokud se vám to ani tak nepodaří, je možnost zažádat o nepřistěhovalecká víza na stránkách Velvyslanectví USA v Praze. Důvody zamítnutí žádosti vám Velvyslanectví není povinno sdělovat.

Osobní údaje do systému ESTA je třeba vždy vkládat pravdivě. Pokud takto neučiníte, nebude do Států vpuštěni trvale.

Údaje dětí je třeba zadat do systému ESTA samostatně, i když cestují samy nebo s rodiči. Vyplňovat žádosti mohou i třetí osoby, jako jsou například specializované agentury nebo příbuzní.

Povolení se vyplňuje v českém jazyce a celý úkon trvá asi 5 minut. Podmínkou vydání žádosti je biometrický pas, který občané České republiky musí povinně mít i tak.

Údaje potřebné k podání žádosti

Základní údaje

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • občanství
 • email
 • pohlaví
 • telefonní číslo

Cestovní pas

 • datum vydání a konec platnosti pasu
 • země, která pas vydala
 • číslo pasu

Informace o cestě

 • jakou leteckou společností se budete přepravovat
 • město, ze kterého vyjedete
 • adresa, kde budete pobývat v USA

Otázky bezpečnosti

 • zda máte přenosnou nebo nakažlivou chorobu
 • jestli netrpíte fyzickou nebo mentální poruchou, duševní nemocí
 • užívání drog
 • byli jste někdy zatčeni nebo usvědčeni z trestní činnosti

Osoby závislé na drogách nebudou automaticky vpuštěny do USA.

Pokud se informace ve vašem pasu změní, je třeba si požádat o nové povolení ESTA.

Napsat komentář