Piliny: odpad nebo surovina?

Každý den závodech na zpracování dřeva vznikne velké množství pilin, štěpků a dřevního prachu. A i když se jedná o odpad, existuje mnoho možností pro jeho další využití. 

Prach jako riziko 
Bez pravidelného odklízení a odsávání se průmyslové provozy neobejdou. I v domácích podmínkách stačí zabrousit kousek dřeva a jemné piliny i prach máme všude. Ve dřevozpracujících závodech je jich mnohonásobně více. Piliny a dřevní prach, pokud je jich hodně, mohou znamenat nejen velký nepořádek, ale také riziko výbuchu. Jejich usazování do vrstev dokáže vytvořit prostředí, které má vysoké riziko exploze. Odsávání pilin a prachu je tak velmi důležité pro ochranu zdraví pracovníků i zachování funkčnosti celého provozu. Ideální je odsávat nečistoty co nejblíže místu jejich vzniku, ne vždy je to však plně možné. Tam, kde dochází k práci na několika strojích současně a není reálné je všechny uklízet ručně, se využívá centrální odsávání. Stroje se pak seskupí na pracoviště podle potřebného odsávacího výkonu vzduchotechniky a následně jsou spojeny s centrálním odsávacím zařízením.

Na topení i pro zvířata 
Suché piliny se odklízejí lépe, v některých provozech ale mohou být i piliny hrubé a mokré. Ty mohou představovat v zimě problém pro filtrační systém, protože filtrační médium nasáklé vodou z pilin může zamrzat. V takových případech je vhodnější použít cyklónové odlučovače, které využívají odstředivou sílu. Směs pilin a vzduchu vstupuje do odlučovače ve vrchní části a následně rotuje kolem osy cyklónu. Vzduch odchází vrchní částí pryč a piliny naopak sklouznou vlivem gravitace po vnitřní ploše odlučovače dolů. Voda v pilinách pak není nijak ovlivněna mrazem a nedochází k omezení funkčnosti filtrace. 

Poté, co jsou piliny odsáté z pracovního prostoru, jsou dopraveny do průmyslových sušiček, kde se vysuší na potřebnou vlhkost. Dále se pak zpracovávají pro výrobu dřevěných briket a pelet na topení nebo jako podestýlka pro zvířata

Napsat komentář