Moderní ochránci pravdy

Ahoj, jsme bezpečnostní ochránci pravdy a svobody!

Máme různá jména a podoby a spojuje nás momentálně modrá vlajka se žlutými hvězdičkami s pocitem nezávislosti a boje za svobodu.
Jsme dobře placení a odkojení politickým neziskem a lobbysticko-ideologickými skupinami. Staráme se, abyste konzumovali jen ty správné informace a abyste věděli, co jsou dezinformace. Před dezinformacemi chráníme a spolu s nehodícími se úhly pohledu je blokujeme a vytěsňujeme ze společenského prostoru. Můžeme smazat článek, komentář, nebo celý kanál a to je super.

Prý se tomu říká cenzura, ale my to tak necítíme.

Pochopte, máme strach, abyste nenačichli jinou pravdou. Uvědomování prý bolí a my potřebujeme, aby vás to co nejméně bolelo. Chceme vám zachovat sladkou naivitu.
Víme, jak pluralita názorů, přílišná svoboda slova a myšlení může být nebezpečná!
Nebuďte out! Proč byste zapojovali rozum, na co je vám kritický přístup ke všem informacím a k čemu potřebujete vidět více zdrojů? Nebo snad chcete spoléhat na nadhled, vnitřní intuici a moudrost? Nebuďte směšní.
Je nová doba. My definujeme pravdu a klidně si jí sami odzdrojujeme. Máme na ni předinstalovaný patent.

Používáme nejmodernější počítačové algoritmy, které nepropustí žádnou lež!

I díky naší činnosti může mít systém páky a zákonné nástroje na potírání všeho, co se nehodí do moderní škatulky a ideologické linie.
Masmédia jsou naši silní spojenci a v případě nebezpečí kohokoli označí za konspirátory, dezinformátory a agenty zemí, které z nějakého důvodu musíme momentálně nenávidět. Pak může začít veřejná dehonestace, blokace a dokonce soudní procesy…ehm, to trošku předbíháme.
S námi budete vědět, kým máte opovrhovat a koho máte podporovat. Kdybyste to náhodou popletli, jednalo by se o projev nenávisti, tak na to pozor! Mohli bychom vás dát na seznam a to nechcete!
Když přijmete za své naše způsoby programování, budete papouškovat naše stupidní hesla, tak zůstanete v bezpečném zákrytu naší “pravdy a lásky” a to se cení.
Musíme si neustále připomínat, že jsme bezvýznamní a slabí čecháčci a proto je nutné se přiklánět tam, odkud fouká, nebo odkud tečou dotace.
Zapomeňte, že jsme vždy svým středem v srdci Evropy s vlastním sebeurčením a hlubokými kořeny.
Toto je nebezpečná dezinformace, která musí zaniknout. A o to už my se postaráme.