Jak měříme výkon SEO optimalizace. Opava v datech

Zkrakou KPI označujeme klíčové ukazatele, pomocí nichž si porovnáme skutečné naplnění naší podnikatelské vize s plánem SEO optimalizace. Opava, lépe řečeno, místní on-line prodejny a další podnikatelé na internetu, tím získají přehled o návratnosti investic do internetového marketingu. Jaké parametry při analýze KPI sledujeme a proč eshopy usilují o vysokou konverzi? To vše najdete srozumitelně popsané v následujících odstavcích.

Kde a z čeho odečteme výkon SEO optimalizace nejen v Opavě

Abychom získali představu o účinnosti virtuální propagace, pomáháme si jedinečnými KPI ukazateli. Patří mezi ně jednoduše měřitelná návštěvnost komerčního webu. Stejně dobře umíme vyhodnotit počet zobrazení jednotlivých stránek. Stačí, když platformu propojíme se statistikou Google Analytics. Ta nám pak nabízí i další zajímavé přehledy. Například eviduje průměrnou dobu, kterou návštěvníci věnovali prohlížení stránek a kolik z nich provedlo kýženou akci. Všechny tyto faktory zároveň vypovídají o úspěšnosti SEO optimalizace. Podnikatelé z Opavy si pak dokáží spočítat, zda se jim výlohy za upgrade eshopu vrací v podobě zvýšeného obratu. V souvislosti s optimalizací stránek pro vyhledávače rovněž usilujeme o dobrý konverzní poměr.

SEO optimalizace Opava

K čemu je nám konverze?

Konverzi na poli síťového marketingu chápeme jako cestu zákazníka. Sledujeme moment, kdy se z uživatele promění na klienta. A to je podstata našeho komerčního webu – dovést člověka přesně do bodu, kdy provede konkrétní aktivitu. Konverzní poměr nás pak informuje o počtu návštěvníků stránek a těch, kteří se stali našimi zákazníky. Během procesu SEO optimalizace nejen v Opavě nám tento parametr odhaluje slabiny a pochopitelně i silné stránky webu. Vyjadřuje, jak moc se odchyluje marketingový plán od reálně dosažených cílů SEO. Agentury specializované na optimalizaci webů pro vyhledávače pravidelně měří efekt svých služeb a na základě konkrétních dat pak jednotlivé úpravy vylepšují.

Transformace návštěvníka na klienta

Definice našeho konverzního cíle závisí na druhu podnikání. V případě eshopu je cílem provozovatele, aby si lidé nakoupili. Konverze on-line prodejen, které v síti prosperují, se obvykle pohybuje kolem 10 %. Vždy ovšem záleží na typu a ceně zboží. Nelze srovnávat konverzi potravin s obrátkou pneumatik. Všeobecně se ale hodnota pod 1 % považuje za signál, aby podnikatel zapracoval na SEO optimalizaci. Pokud funguje lokálně, musí se při tom zaměřit na Opavu a okolí. Dokáže-li obsloužit klienty odkudkoli, optimalizuje svůj web na celou republiku. Za konverzi můžeme považovat také odeslání poptávky po našich službách. Někdy stačí, když se uživatel zaregistruje kvůli stažení bezplatného ebooku a my pak dále pracujeme se získanými kontakty v rámci emailingu.

Jak SEO optimalizace boostroje konverze v Opavě

Mezi topku podnikatelů na internetu nás může dostat právě špičkové SEO. Pomocí optimalizace se náš web zobrazuje přednostně například klientům v Opavě, pokud ji považujeme za ideální prodejní území. Čím vyšší pozici v rámci internetového hledání tu obsadíme, tím jistější se stává náš podíl na virtuálním obchodu. Perfektní konverze přitom dosahujeme profesionálním designem stránek, aby se návštěvník cítil pohodlně a snadno se na nich orientoval. Vyhledávače ocení aktuální texty protkané klíčovými slovy. Pomocí bonusových akcí zase upoutáme pozornost lidí. Kvalitním servisem je zkrátka přesvědčíme, že je pro ně výhodné stát se našimi zákazníky.

Nyní už chápete, že SEO optimalizace není dílem náhody. Internetový úspěch Opavy se opírá o logické metody. Vycházíme přitom z ověřitelných statistických dat a dokážeme vyčíslit i výkon jednotlivých SEO opatření včetně růstu konverze. Parametry KPI nám umožňují srovnání našich marketingových plánů s reálnými výsledky našeho eshopu. Doufáme, že vám článek přišel vhod a bez obav využijte prostor v komentářích k doplňujícím otázkám.

Napsat komentář