Proč by vaše firma měla měřit a snižovat svou uhlíkovou stopu?

Hospodářský růst a podnikatelská činnost jsou jednou z hlavních příčin zvyšování emisí CO2, a tím i faktorem přispívajícím k akceleraci změn klimatu. Firmy a organizace mají obrovský podíl na emisích skleníkových plynů, a proto mají i etickou povinnost zapojit se a aktivně snižovat uhlíkovou stopu své firmy či organizace. Řízením uhlíkové stopy může organizace snížit náklady, zlepšit materiálovou a energetickou efektivitu a vyhovět environmentálním požadavkům obchodních partnerů, kteří vyžadují větší zapojení do ochrany klimatu.

Snížení emisí uhlíku je stále častěji vyžadováno legislativou

Ve většině vyspělých zemí jsou firmy navíc povinny dodržovat legislativu týkající se jejich energetické účinnosti a minimalizace produkce skleníkových plynů. Výpočet uhlíkové stopy firmy je proto velice důležitou součástí snahy firem o snížení emisí. Prvním krokem při výpočtu uhlíkové stopy společnosti je analýza jejího aktuálního stavu a určení hlavních emisních zdrojů. To firmě umožní vytipovat oblasti možných úspor, stanovit si cíle a směr širší strategie udržitelnosti, známé také pod anglickou zkratkou ESG.

ESG strategie nejsou jen o výpočtu uhlíkové stopy

Přestože výpočet uhlíkové stopy a snížení produkce skleníkových plynů je důležitou součástí každé ESG strategie, udržitelnost se netýká jen dopadů na životní prostředí. Stejně důležitými součástmi ESG je také udržitelnost v oblasti sociální a správní.

Co znamená ESG?

ESG je zkratka pro Environmental, Social and Governance (životní prostředí, sociální oblast a správa). Tato tři kritéria hodnotí etický dopad, sociální odpovědnost a udržitelnost firmy. Celkově se jedná o měřítko odhodlání organizace zapojit se do řešení celospolečenských problémů a učinit svět lepším místem pro současné i budoucí generace. Pilíře vaší ESG strategie také mohou ukazovat, jak se vize vaší firmy shoduje s tímto globálním posláním. Každý z faktorů ESG může mít vlastní metriky a ukazatele, které ukazují nejenom jak udržitelné je vaše podnikání, ale jsou i výrazným indikátorem vaší důvěryhodnosti pro zákazníky, investory, zaměstnance, regulační orgány a další zúčastněné strany. Pokud zatím svou vlastní strategii udržitelnosti ve vaší firmě nemáte, měli byste s její tvorbou rozhodně začít.

Napsat komentář