Jméno autora:cervinka jaroslav

Příroda, Věda a vzdělávání

Jak objevit nové částice pomocí černých děr. (Komentář)

Jak objevit nové částice pomocí černých děr. (Komentář)   Černá dvojdíra jako experiment pro objev ultralehkých bosonů. Kredit: D. Baumann. Jestli existují ultralehké bosony a pokud kondenzují u rychle rotující černé díry, která se nachází ve dvojděrném systému, tak bychom mohli takové extrémně lehké bosony skutečně objevit. Rýsuje se před námi nové vesmírné dobrodružství.   […]

Příroda, Věda a vzdělávání

Fyzici poprvé stvořili elektronovou kapalinu při pokojové teplotě

Fyzici poprvé stvořili elektronovou kapalinu při pokojové teplotě (Komentář) Zveřejněný článek považuji za velmi zajímavý, ale stojí za to k němu vyjádřit některé postřehy. Text: Když do sendviče z dvou plátků grafenu a jednoho plátku telluridu molybdeničitého bušíte extrémně rychlými laserovými pulsy, tak na takovém sendviči kondenzují elektrony a elektronové díry do bizarní elektronové kapaliny. Taková

Kultura, Příroda, Věda a vzdělávání

Červinka Jaroslav. Seznam publikovaných článků.

Červinka Jaroslav. Seznam publikovaných článků.   (K vybranému článku se dostanete tak, že řádek s vybraným článkem zkopírujete a následně obsah vložíte do internetového vyhledávače.)   (FPF – znamená: Feynmanovy přednášky z fyziky.)   Červinka Jaroslav. Profil.   Červinka J. V čem je klíčový význam Nové relativně (ne)částicové, ((ne)hmotné) fyziky. Červinka J. FPF1. Předmluva k vydaným článkům. FPF1. 1.2.

Příroda, Věda a vzdělávání

Průlom českých vědců v kvadratické gravitaci – kritika.

Průlom českých vědců v kvadratické gravitaci – kritika. (Ing. Červinka Jaroslav)     Čtveřici vědců se podařilo dosáhnout zajímavého teoretického výsledku v teorii rozšiřující Einsteinovu teorii gravitace, tj. obecnou teorii relativity. Tato rozšířená teorie je speciálním případem kvadratických teorií gravitace, a získaným výsledkem je nalezení přesného sféricky symetrického vakuového řešení, které popisuje gravitaci černé díry.

Příroda, Věda a vzdělávání

FPF1. 48 a 49. Grupová a fázová rychlost. (Rychlost světla není rychlostí absolutní) (Ing. Jaroslav Červinka)

FPF1. 48 a 49. Grupová a fázová rychlost. (Rychlost světla není rychlostí absolutní) (Ing. Jaroslav Červinka)   Uvedené podkapitoly jsem vybral proto, že mohou zájemcům navodit inspirativní myšlenky k jejich pochybnostem o tom, že rychlost světla je absolutní rachlostí. Možná, že mnohé občas napadne otázka, jak to s tou rychlosti vlastně je? Foton je částice, má svoji

Příroda, Věda a vzdělávání

FPF 3. 6.3 Jaké jsou bázové stavy tohoto světa.

FPF 3. 6.3 Jaké jsou bázové stavy tohoto světa. (Revize)             Nová relativně (ne)částicová ((ne)hmotná fyzika (NR(N)Č((N)H)F, nebo NF) přináší potřebu revidovat některé přístupy k definování základních bázových stavů světa. To zejména z toho důvodu, že přístup k problému vychází z generalizace principů kvantové mechaniky, která jak víme má své vlastní omezení, vyplívající z principu obecné neurčitosti měření fyzikálních procesů

Příroda, Věda a vzdělávání

FPF 3. 5.3. Potenciální energie a zachování energie.

FPF 3. 5.3. Potenciální energie a zachování energie. (Důsledky pro teorii Velkého třesku a expanze vesmíru)             Tuto kapitolu jsem vybral proto, že pomůže pochopit, proč teorie Velkého třesku a expanze nenachází podporu v žádné reálné fyzikální teorii, ať již klasické, nebo kvantové, a o Nové relativně (ne)částicové ((ne)hmotné) fyzice (NR(N)Č((N)H)F) nemusím ani hovořit. Zároveň však

Příroda, Věda a vzdělávání

Kvantové skoky – část 2

  Kvantové skoky – část 2 (Kniha Nový kvantový vesmír – Kapitola osmá) (Polemika) John Bell EPR paradox   Z této podkapitoly jsem vybral jen to, co podle mne z hlediska nového přístupu stojí za zmínku. Vycházím z toho, že zkoumání kvantových jevů na polarizačních filtrech jsem popsal, pro zkoumání objektivní reality, jako dosti povrchní a nepostačující, aby

Příroda, Věda a vzdělávání

Kvantové skoky – část 1

Kvantové skoky – část 1 (Kniha Nový kvantový vesmír – Kapitola osmá) (Polemika)   Nová relativně (ne)částicová ((ne)hmotná) fyzika, dále NR(N)Č((N)H)F nebo NF, zásadním způsobem posouvá znalosti o kvantové mechanice tím, že ji dává reálný teoretický základ umožňující pochopit její podstatu jako formování energie v elektromagnetickém vlnění, ve vírových strukturách elektromagnetických polí, nejčastěji vyjadřovanými pomocí

Věda a vzdělávání

Červinka Jaroslav. Profil.

  Červinka Jaroslav. Profil.  Proč zveřejňuji svoje články na internetu? Smyslem zveřejňování mých článků na portále „Svobodný blog“ je, vyhledat zájemce o nové pohledy na základní teoretické a laické problémy vyplývající ze zkoumání tzv. podstaty „Objektivní reality“, jinak také řečeno „Standardního modelu“, velmi zkratkovitě řečeno podstaty hmoty. Moje cílová skupina jsou zejména studenti přírodních věd

Příroda, Věda a vzdělávání

Červinka Jaroslav. FPF2. 20.4. Vědecká obrazotvornost.

Červinka Jaroslav. FPF2. 20.4. Vědecká obrazotvornost.   Obrazotvornost, tu má nějakým způsobem každý člověk, a je určitě velmi rozmanitá. Představit si, je prakticky možné cokoliv, a proto se domnívám, že vědecká obrazotvornost může být rozdílná pouze v tom, že u vědce se předpokládá větší suma teoretických znalostí než u standardního člověka. Z hlediska představivosti objevitelské nemá vědecká

Příroda, Věda a vzdělávání

Červinka Jaroslav. FPF1. 6.5. Princip neurčitosti.

Červinka Jaroslav. FPF1. 6.5. Princip neurčitosti.   V této kapitole ukáži jak nové strukturální modely atomů a vírová podstata elektromagnetických polí Nové relativně (ne)částicové, ((ne)hmotné fyziky pozměňuje podstatu principu neurčitosti. Nechám stranou problém pravděpodobnosti molekul v plymu, protože pro nový přístup nemá valného významu. Budu je raději věnovat konstatování, že idea pravděpodobnosti je při popisu atomových dějů

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient