bůh

Ostatní

První žena nebyla Eva: příběh o nejsilnější bytosti na světě

Eva byla až ta druhá. * Je nám knihou knih předkládáno, že první ženou na světě, byla Eva. Submisivní, křehké a manipulativní stvoření. Tak si ženy svět představuje od vzniku bible. Ale některé věci byly (úmyslně) zamlčeny. *     První byla Lilith. Žádná putička, žádná kost z těla mužova v roli “poslouchat a následovat, kamkoli […]

Ostatní

Lucifer: tak trochu jiný příběh nejsilnějšího anděla

Jeho velkou neřestí a slabinou bylo, že chtěl všechno vždycky udělat sám – bez něj by nebesa padla. Tak si to myslel, možná to tak i cítil. Příkazy mu nikdo nemusel dávat – pracoval samostatně, efektivně a dobře.   Vždycky byl mezi prvními. Život mezi ostatními sourozenci, kteří příliš nevynikali a byli spíš těmi, kdo

Povídka

Pokud nevidíš smysl svého života, může tě to zabít

Nikdo neodpovídal.   Vlastně ano. Denně sám sebe ujišťoval o tom, že ho svět potřebuje. Tehdy, když se cítil potřebným pro druhé, cítil se dobře. Rozkrájel by se pro ně a na sebe nehleděl. „Kdo jsem já? Co bez druhých znamenám? Kde jinde je mé místo než ve službě druhým?“ Otázky, které zůstávaly někde ve

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient