Jak fungují antidepresiva aneb válka proti lidem

Léčba deprese z velkého množství publikovaných studií vychází pomocí antidepresiv jako účinná. Klíčové slovo je zde slovo „publikovaných“. Nabízí se totiž mnoho otázek typu: Co když farmaceutické společnosti zveřejňují jen studie, jež přinášejí pozitivní výsledky, ale ty ukazující opak utajují? Vědci na základě FOIA – Federálního zákona o svobodném přístupu k informacím požádali Americký úřad pro potraviny a léčiva o přístup jak k publikovaným, tak i k nepublikovaným studiím provedeným farmaceutickými firmami.

Arnold Seymour Relman

Bývalý profesor na lékařské fakultě v Harvardu a bývalý šéfredaktor časopisu New England Medical Journal Arnold Seymour Relman tvrdí, že lékařská věda se nechává kupovat farmaceutickým průmyslem v oblasti vlastní klinické medicíny i v oblasti výuky a výzkumu. Akademické instituce jednotlivých zemí farmaceutickému průmyslu dovolují, aby si z nich dělal placené obchodní zástupce. Za korupci označil i studii vydanou odborníky z Cochrane centra v Kodani v časopise British Medical Journal, která potvrdila, že farmaceutické firmy nezveřejňují všechny výsledky klinických hodnocení studijních léčiv. Zamlčují některé informace.

Tamang Sharma, Joanna Moncrieff a Peter Gotzsche

Postgraduální student v centru Cochrane a hlavní autor této studie Tamang Sharma řekl, že řada příloh k lékům byla úřadům nabídnuta až na jejich výslovnou žádost a úřady si přílohy nikdy nevyžádaly. Psychiatrička a vědecká pracovnice univerzitě UCL – University College London Joanna Moncrieff dodala, že studie dokazují, že nejsou hlášeny všechny vedlejší účinky antidepresiv a chybí v podkladech pro rozhodování a povolování léčiv. Není dostatek důkazů, že antidepresiva fungují, ale je stále více důkazů o tom, že mohou škodit. Klinický vědecký pracovník v Cochrane centru a spoluautor studie Peter Gotzsche se pokusil získat zprávy z klinických hodnocení už před 10 lety k lékům proti obezitě, ale EMA – Evropská medicínská agentura je odmítla poskytnout.

Dr. Richarda Hortona a Lucia Tomljenovic

Potvrzuje to i Dr. Richarda Hortona, šéfredaktor jednoho z nejrenomovanějších lékařských časopisů na světě. Polovina publikované literatury uvádí nepravdivé informace. Šéfredaktor časopisu New England Medical Journal vydal podobné prohlášení. Odborná pracovnice v oboru biochemie na lékařské fakultě univerzity UCB Lucia Tomljenovic odhalila, že dokumenty potvrzují, že výrobci vakcín – očkovacích látek, tedy farmaceutické firmy i orgány státního dozoru ve zdravotnictví věděly o řadě zdravotních nebezpečí a rizik spojených s vakcínami, a informace před veřejností utajily. Přepisy záznamů schůzek výboru JCVI signalizují silné vazby členů výboru na farmaceutické společnosti. Výbor JCVI často spolupracuje s výrobci vakcín na přípravě strategií zaměřených na zvýšení proočkovanosti veřejnosti.

Výsledky zjištění

Podle publikovaných výzkumů byly výsledky experimentů s antidepresivy pozitivní. Analýza údajů z klinických hodnocení FDA, která zahrnula i nepublikované studie, ukázala, že polovina pokusů neskončila pro antidepresiva nijak příznivě. Po shromáždění všech publikovaných i nepublikovaných dat nebyl žádný podstatný příznivý efekt antidepresiv oproti pilulkám s placebem zaznamenán. Účinek placeba by mohl vysvětlovat onu zdánlivou klinickou účinnost antidepresiv. Zlepšení nálady se dostavuje zřejmě proto, že pacient věří, že mu lék pomáhá.

Nejen víra, ale…

Dokumenty získané na základě FOIA také dokládají, že FDA dobře ví, že léky jako Paxil a Prozac tedy paroxetin a fluoxetin neúčinkují lépe než placebo. I navzdory tomu chrání farmaceutické společnosti a tyto informace nezveřejnila a nařídila nic nezveřejňovat i lékařům. Farmaceutický průmysl je jeden z nejziskovějších a politicky nejmocnějších odvětví v USA. Duševní choroby chronické i běžné, které jsou často léčené větším počtem léků, jsou současně i zlatým dolem. Antidepresiva jsou aktuálně předepisována více než 8 % populace.

Kde lze potvrdit účinek a negativní účinky antideprasiv

Antidepresiva tlumí jen příznaky nejtěžších depresí, kterými trpí asi 10 % pacientů. Statistika dokládá, že asi 90 % pacientů s depresí zřejmě dostává léky se zanedbatelnými účinky. Placebo ale oproti antidepresivům nemá vedlejší účinky. Antidepresiva způsobují sexuální dysfunkci až u 3/4 uživatelů, dlouhodobý přírůstek váhy a nespavost. Asi každý 5. pacient trpí při vysazení léků abstinenčními příznaky. Antidepresiva také vysoce pravděpodobně do budoucna zvyšují náchylnost pacientů k depresi, což vyplývá z provedených výzkumů. Jsou-li léčeni placebem, riziko návratu deprese se nezvyšuje. Robert Whitaker tvrdí, že léky místo, aby opravovaly chemickou nerovnováhu, narušují chemii mozku a činí ji patologickou. Poukazuje na trvale špatné nakládání s duševně nemocnými.

Válka proti lidem

Zázraku lidského života si vůbec nevážíme. Můžeme najít desítky článků a jmen, která potvrdí výše uvedená tvrzení. Je také zcela jasné, že se netýkají jen antidepresiv a očkovacích vakcín. Týkají se léků, potravinových doplňků i potravin. Chemická válka proti lidem je v plném proudu a je s podivem, co jsou schopni sami lidé pro peníze udělat proti všem lidem, ale i proti sobě a proti svým dětem. Člověk není rozumný a těžko říci, zda někdy byl. Právě to, co na tom světě nejméně chápu je fakt, jak se všemi možnými prostředky snažíme zničit sami sebe. A ono se nám to daří. Proto přeji pevnou mysl všem, kteří si veškeré výše uvedené skutečnosti uvědomují, aby tomu dokázali čelit a tak pevnou víru, aby je dokázala léčit. Víra je nejlepší „placebo“, které znám.

Zdroj: Psychiatrické léky: Chemická válka proti lidem – rozhovor s Robertem Whitakerem

Zdroj: FUNGUJÍ OPRAVDU ANTIDEPRESIVA?

Zdroj: Šokující studie odhalila znepokojivá fakta o antidepresivech a farmaceutických firmách

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient