Na co si dát pozor při pronájmu bytu

Pronájem bytu je zajímavá možnost pasivního příjmu. Každý, kdo někomu svěřil klíče od bytu, ví, že je to dost namáhavá činnost.

Na pronájem bytu potřebujete smlouvu, jinak riskujete problémy s daňovým úřadem, kde je nutné se jako pronajímatel zaregistrovat. Také se bez smlouvy nemáte šanci domoci svých práv jako pronajímatel. Než začnete pronajímat, podívejte se, komu byt pronajímáte. Podpisem smlouvy se zavazujete, že nelze poslat nájemníka z bytu pryč, kdykoliv se vám něco nebude zdát. Dnes nájemci znají svá práva a velmi často na nich trvají.

Pozor na správnou smlouvu

Do nájemní smlouvy nezakotvíte vše, co si zamanete. Pronajímatel vám dnes vše jen tak nepodepíše. Ani věty typu, že jej můžete vystěhovat při prodlení platby nájmu. Povinnosti nájemce i pronajímatele jsou vázané občanským zákoníkem. Nemůžete si ji vymyslet dle svých představ.

Problémy s výpovědí z nájmu

V principu je jedno, jakou formu výpovědi si uvedete ve smlouvě, u soudu by totiž neobstála, pokud by byla v rozporu se zákonem, který mluví zcela jasně. Uznávaná výpovědní lhůta je 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena daná výpověď. Smlouva může být ukončena také dohodou, na kterou však obvykle nájemce nepřistoupí.

Výpověď neplatičům

Největším problémem je zbavit se neplatiče. I zde je výpověď tříměsíční a můžete jej vyhodit až po třech nezaplacených nájmech. V principu pak u vás může bydlet nájemník 3 měsíce zdarma, pak jej můžeme opravdu vystěhovat. Ušlé nájemné lze vymáhat až následně soudní cestou. Zde je třeba trpělivost a ostré lokty. Neplatícímu nájemci musíte zaslat písemnou výzvu k zaplacení dlužného nájemného a musíte vědět kam.

Vymezte si svá práva

Jelikož svůj byt někomu půjčujete, je zcela nutné si ve smlouvě vymezit rozsah jeho užívání. Co může a nemůže nájemce v bytě provádět a měnit. Součástí smlouvy by měly být přílohou fotografie bytu a příslušenství i protokol se stavy energií. To oceníte při ukončování nájmu, kdy budete mít jak dokázat zničené parkety nebo nábytek.