Mladí lidé v dnešní době stále více odkládají své závazky. Vybírají si z velkého množství možností a mají oproti dřívějším generacím mnohem menší jistotu, jak se bude jejich život dál vyvíjet.

Výsledky dlouhodobého výzkumu s názvem Cesty do dospělosti představili autoři z Masarykovy univerzity v Brně. Studie trvala 5 let a zúčastnilo se jí asi 1 600 mladých lidí ve věku 18 až 25 let, převážně vysokoškoláků. V době ukončení výzkumu měli ti nejstarší 29 let. Celkem ¾ dotazovaných se označilo za něco mezi dospívajícími a dospělými a ⅕ se cítila už jako dospělá.

Výsledky průzkumu

Průzkum podle autorů prokázal, že nejsou nezodpovědní a pohodlní. Mají mnoho možností a svobodu rozhodování, proto je jejich cesta k nezávislosti složitější. Mají méně jistot, více nejasností a obtížně činí dlouhodobá rozhodnutí. Mezi 20. a 30. rokem života už dříve žili lidé v manželství s dětmi. Dnes zejména vysokoškoláci k těmto velkým závazkům teprve směřují. Postrádají vzory, podle kterých by se mohli mnohem snadněji rozhodovat. Tradiční hodnoty už nefungují a nové nejsou nastaveny. Mladá generace to také nemá nijak jednoduché.

Spokojenost

Mladí lidé jsou se svým životem většinou spokojeni, ale čelí také celé řadě obav. Neví, zda zvládnout vystudovat vysokou školu, najít si dobrou práci i životního partnera a zda budou dobrými rodiči. Také nemají na vlastní bydlení. Cítí velký tlak na kvalitu výkonu. Téměř ⅔ žen a ½ mužů chce mít stálého partnera a ⅓ žen a ¼ mužů už myslí na založení rodiny. Chystají se ale na to v pozdějším věku než tomu bylo u předchozích generací.

Rodičovství

Počet mladých lidí, kteří bydlí s rodiči, poklesl za 2 roky průzkumu o 10 % a více než 2x narostl počet těch, kteří se v bydlení osamostatnili. V závěru studie jich bylo 36 %. S rodiči žije ½ mladých, téměř ½ z nich ale odpověděla, že bydlet s rodiči už v této době není dobré. Často nemají peníze na vlastní bydlení. V trvalém vztahu žilo 74 % mladých lidí. Mladí lidé mají vysoké nároky a projevuje se to i ve výběru partnera. Často ale jde o nesplnitelné představy. Během studia se snaží získat kvalifikované profesních zkušenosti a ½ z nich už kombinovala studium s prací, často v oborech, ve kterých by se chtěli uplatnit po ukončení studia.

Vložit komentář

Komentáře