Vláda potichu mění část Ústavy o armádě, tedy další kroky k válce

Změna ústavy

Vláda potichu mění část Ústavy o armádě, tedy další kroky k válce

Jde o naivitu české vlády? O touhu po penězích a moci? Nebo už opravdu všem ve vládě dávají něco do jídla a pití? Vůbec nechápu, kam se to celý svět valí. Víc mi připadá, že nás zase prodají vlastní lidé.

Vláda se domluvila s pravicovou opozicí na změně Ústavy České republiky tak, aby si jednak uvolnila ruce při vysílání vojsk, a jednak i povolování pobytu cizích vojsk na území ČR. Takto se sníží kontrolní funkce Parlamentu při průjezdech a jiných vojenských aktivitách NATO, zejména americké armády.

Rozpoutá to další vlnu militarismu a přiblíží možnost velkého válečného konfliktu v Evropě?

Změna ústavy

Návrh č. 956/0 na změnu Ústavy

Martin Stropnický, ministr obrany ČR je v čele. Další navrhovatelé, třeba poslankyně za ODS Jana Černochová, která jako starostka Prahy 2 volala polici na onu mezinárodní protiválečnou kampaň, která spočívala v konvoji alegorických vojenských vozů. Údajně mohla rozrušit starší spoluobčany a poškodit svou vahou pražské metro. Nyní ale mnohem větší a těžší konvoje amerických transportérů vůbec nevadí.

Z dalších jmen předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček z ČSSD, Ivan Gabal za KDU-ČSL, 1. místopředseda TOP09 Marek Ženíšek, David Kádner z Úsvitu – národní koalice, chtějí zakotvit do základního zákona dalšího potlačení suverenity národa a lidu České republiky.

Již nyní bylo plno námitek na porušování Ústavy při způsobu schvalování průjezdů americké armády na cvičení Saber Strike 2016 nebo operace Dragoon Ride. Předseda vlády Sobotka to obcházel a vykroutil se jemným přiznáním snahy o změnu základního zákona. Vláda jednala proti Ústavě a zcela určitě proti suverenitě České republiky.

Ve svém zdůvodnění uvádí jak jinak než záchranu občanů ČR v zahraničí či zásahy proti nestátním aktérům jako je Islámský stát nebo Al Kaida. Navrhovatelé ale současně mlčí o tom, že velká část těchto případů zahrnuje znovu také důsledky aktivit imperialismu USA nebo NATO.

Jde třeba o podobný volný výklad při útoku západních zemí na Libyi vedeném pod záminkou ochrany civilistů. Došlo k zabití tisíců i civilních obyvatel Libye a zhroucení státu. Dále jde o posílení Islámského státu, podobně jako o nepřátelské akce proti vládě v Sýrii, a valně přispěl k migraci do Evropské unie. Důsledek těchto akcí je nyní zpětně záminkou pro další vysílání armád NATO.

Dále jak jinak, je zařazeno Rusko mezi cíle pohybů vojsk. Důvod uvolnění pravidel pro rozhodování o vysílání našich a zároveň pobytu cizích vojsk se uvádí i údajné akce Ruska. Dále uvádím citace a zdroj.

Změna návrhu Ústavy

Předmětem navrhovaných změn je článek 43 Ústavního zákona, kde se mluví o postupu při vysílání vojsk a pobytech a průletech cizích vojsk přes ČR.

1) Návrh skupiny z odstavce (4) vymazává dosavadní omezení na důvody, které umožňují vládě rozhodovat o vysílání českých a pobytu cizích vojsk po dobu do 60 dnů (jsou to: plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení; účast na mírových operacích podle mezinárodní organizace, jíž je ČR členem, a to se souhlasem přijímajícího státu; účast na záchranných pracích při živelných pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích). Od nynějška nemá být žádné omezení na důvod vyslání vojsk, a tedy se oslabují pojistky proti válečnému štvaní.

V odůvodnění se píše: „Navrhovaná formulace umožňuje vládě operativně rozhodovat o vyslání ozbrojených sil ČR mimo území ČR a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR bez specifikace účelu vyslání, resp. pobytu. …Současné znění čl. 43 Ústavy ČR, zavedené ústavním zákonem č. 300/2000 Sb., omezuje možnosti vysílání Ozbrojených sil ČR na základě rozhodnutí vlády s následnou parlamentní kontrolou na velmi omezený okruh operací, který neumožňuje dostatečně rychlou reakci na současná rizika.“

2) Další změna je v následujícím odstavci (5), kde se od postupu, kdy vláda rozhoduje o každém přeletu a průletu cizích ozbrojených sil samostatně, přechází na blokové, hromadné rozhodování. Tím, že se mění zmínka o průjezdech a průletech z jednotného na množné číslo, zdůrazňuje se, že vláda rozhoduje o těchto aktivitách cizích vojsk jako celek a ne o jednotlivých průjezdech na území ČR a průletech nad tímto území. Návrh doplňuje, že způsob rozhodování o jednotlivých průjezdech a průletech se nechává čistě na vládě. To umožňuje „bianko šeky“ na celý rok. Ty sice má schválit Parlament, ale s ohledem na zrušení slova „neprodleně“ v následující části je docela možné, že tato rozhodnutí Parlament ČR „vezme na vědomí“ až zpětně.

Jako důvod této změny se uvádí vysoký počet schválených průjezdů a průletů, pohybující se ve stovkách a tisících. Je ale kvalitativní rozdíl mezi prostým vlakovým přesunem na místo určení na jedné straně; a přítomností americké armády v ulicích českých měst, průletem mohutných amerických dronů směrem k hranicím Ruska nebo konečně průletem bombardérů jako při bombardování Jugoslávie na straně druhé. Ke každému z těchto případů se musí přistupovat samostatně a Parlament se nesmí zbavovat své funkce při kontrole vládních záměrů a záměrů mezinárodních struktur. To je nutný požadavek zvlášť při eskalaci napětí, ke které dochází a ke které přispívají právě tato vojenská cvičení na samých hranicích Ruska.

3) Poslední změna je v odstavci (6), kde se v současném znění mluví o nutnosti informovat Parlament o těchto rozhodnutích vlády neprodleně. Ten pak může rozhodnutí vlády zrušit. Právě o toto slovo „neprodleně“ se v minulosti bojovalo tam, kde ho vláda vykládala neuvěřitelně volně.

Termín neprodleně, tam není pro nic za nic, znamená prakticky ihned. Praxí vlády bylo rozesílat poslancům rozhodnutí až měsíce po svém rozhodnutí, tak to bylo u povolení cvičení Saber Strike 2016, a projednávání přijde na řadu dlouho potom v závislosti na byrokratických průtazích.

Návrh mění slovo „neprodleně“ na „bez zbytečného odkladu“. To je sice formálně podobné, ovšem v představě navrhovatelů má k informování Parlamentu docházet „způsobem a v termínu obvyklým při komunikaci mezi vládou a Parlamentem ČR.“ Neboli se rozhodování o něčem tak důležitém, jako je suverenita lidu ČR, jeho území a vzdušný prostor, utopit v byrokratických průtazích „obvyklých“ v Parlamentu ČR.

Prodají nás opět naši lidé

Pokračují snahy o militarizaci, pokusy zničit všechny překážky, které by válečnému stavu mohly bránit. Spolu s vytvářením Ministerstva pravdy, EU, ČR a NATO, majících bojovat s domnělou ruskou propagandou.

Asi si již za 2 roky lidé na americkou armádu v českých ulicích zvykli. Nyní budou nad naším územím přelety obrovských amerických vojenských dronů směrem k hranicím s Ruskem. Tlak na volný průjezd přes celou Evropu je děsivý. Jde spolu se změnou Ústavy o nebezpečí vojenské diktatury. Skutečné vedení nebude sídlit zde, ale na velitelství NATO a v Pentagonu. Nebudeme rozhodovat o ničem.

Je tedy nutné bojovat proti změně Ústavy. Jde přece o vytváření nikoliv rušení záruky míru! Možnost války v Evropě, nejen jaderné, je hrozivá. Zde si s ní hrajeme bez rozmyslu. Je třeba odmítnout návrh na změnu Ústavy, která bere právy lidu, ať už jde o práva na své území, na svobodu i mír samotný. Prodají nás naši lidé znovu tak, jak tomu již bylo v historii.

Zdroj: Vláda se potichu snaží změnit část Ústavy o armádě – další kroky k válce