Mnohdy konáme a mluvíme jinak, než to cítíme. Věříme, že kompromisem v různých situacích ve svém životě dosáhneme schůdné cesty k řešení.

Kompromis je zištné ustupování ze svých záměrů v zájmu uchování alespoň části svých záměrů, snů a očekávání. Kompromis je ve skutečnosti ústupkem vůči svým očekáváním, nikoliv vstřícnost druhé straně, jak se domníváme. Druhá strana to nevnímá jako vstřícnost, ale splnění svých záměrů. Kompromis nevede k požadovanému záměru, jen nás omezuje a vyřazuje z provozu.

Co jiného než kompromis

Tam, kde kompromis nemá moudré opodstatnění, je na řadě náš projev a komunikace. Pokud omezujeme a deformujeme náš projev v nesouladu s tím, co si myslíme, je to špatně. Zaséváme příčiny pro důsledky svých činů a tvoříme si jiné okolnosti, než chceme. Náš projev nemá být za každých okolností vlídný, příjemný a ušlechtilý pro okolí. Je důležité, aby byl náš projev vlastní a nedeformovaný kompromisem.

Myšlenka, slovo, čin

Myšlenka, slovo, čin musí jít za všech okolností ve vzájemném souladu bez kompromisů. Pokud tato podmínka není splněna, tvoříme si jiné okolnosti, než chceme a dostáváme jinou zpětnou vazbu od okolí, než jakou požadujeme, očekáváme a po jaké toužíme. Pokud chceme v životě tvořit naše sny a cíle dlouhodobě, toto harmonizované spojení je nezbytností.

Proč děláme kompromisy

Často máme obavu projevit se otevřeně před okolím, protože se bojíme následků. Máme strach, že budeme nepochopení, odmítnutí a zesměšnění. Pak zvolíme kompromis, abychom se necítili tak špatně. Schopnost kompromisu je dobrá vlastnost, pokud se z ní nestává slabost. Jiný typ kompromisu je, když se strany dohodnou. Třeba jeden vyluxuje a druhý vytře podlahu.

Odsouvání problému

Pokud eliminujeme problémy kompromisem, odsouváme řešení na později. Problém narůstá a řešení je stále těžší a bolestivější. Občas jeden z partnerů není spokojen s vývojem vztahu. Neodhalí skutečnou příčinu, protože neměl správné vzory lásky a podpory projevu ve vztahu. Vytvořil si kompromisní přístupy k okolí i k partnerovi. Nepojmenoval a nehledal opravdové příčiny nesouladu v sobě a ve vztahu, ale hledal příčiny venku.

Překážka v soužití

Nejblíže je partner. Začneme mu vyčítat maličkosti, zhoršuje se vzájemné prožívání, pak je z toho přežívání ukládané do vzpomínek. Napětí se vyhrotí, ztrácí se schopnost komunikovat a příjemně společně trávit čas. Zárodek stavu tkví v kompromisu projevu zúčastněných. Tak dlouho ustupují, neprojevují své skutečné myšlenky a pocity, až z toho naroste překážka a velký problém v soužití.

Kompromis jako projev slabosti

Kompromis je druh projevu slabosti při řešení problému. Opakem je schopnost naladění se a pochopení problému. Jde o druh naladěné konfrontace s okolností. Pokud se naladím na druhého, umožním mu projevit bez kompromisů své myšlenky a pocity. Pak umíme vnímat vzájemně podpůrná stanoviska. Pokud nerozumíme sobě a svému směřování, nemůžeme podporovat sebe a už vůbec ne druhého. Správná cesta životem vede přes správné sebepoznávání a pochopení okolí.

Proč já

Někdo začít musí. Život nečeká. Zorientovanější partner v situaci má v ruce klíč k naladění se a vstřícnosti. Kompromis je způsob dosahování krátkodobých cílů a opomíjení skutečných důsledků v budoucnu. Každý kompromis nese s sebou mnoho nepředvídatelných důsledků. Pokud nemusíte, neprojevujte kompromis a svou slabost. Projevte svou sílu, naladění se na okolí a projevení sama sebe. I když se to vždycky nepovede, je třeba dělat to, co cítíte. Pak získáváte tu správnou odpověď.

Vložit komentář

Komentáře